Učešće članova PANACEA tima na XIV Skupu privrednika i naučnika SPIN ’23

Skup privrednika i naučnika (SPIN) je naučni i stručni skup koji od 2003. godine organizuje Centar za operacioni menadžment Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Privrednom komorom Beograda. U periodu od 6. do 7. novembra je organizovan četrnaesti skup.

Detaljnije

Održan 14. Skup naučnika i privrednika SPIN 23

Imali smo zadovoljstvo da učestvujemo na panelu „Uloga ekonomije deljenja u održivosti privrede“ na 14. Skupu naučnika i privrednika SPIN 23-Digitalni i zeleni razvoj privrede.

Detaljnije

Učešće članova PANACEA tima na 4. Konferenciji Srpskog udruženja za marketing SeMA

Srpsko udruženje za marketing (SeMA) okuplja veliki broj predstavnika akademske zajednice, istraživače, menadžere i eksperte sa iskustvom na poslovima iz oblasti marketinga. U periodu od 3. do 5. novembra je ovo udruženje na Zlatiboru organizovalo četvrtu konferenciju.

Detaljnije

Učešće članova PANACEA tima na Seminaru za računarstvo i primenjenu matematiku pri Matematičkom Institutu SANU

Članovi PANACEA tima, docent Milica Maričić i docent Tanja Živojinović održale su predavanje u utorak 24. oktobra 2023. godine na Matematičkom Institutu SANU u okviru Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku, predavanje na temu „Ekonomija deljenja u Srbiji: trenutno stanje i perspektive“.

Detaljnije

Ekonomija deljenja i poslovne perspektive mladih

Projekat PANACEA i osnovni postulati ekonomije deljenja predstavljeni su u emisiji „Studio znanja“ Radio televizije Srbije, u sklopu šire teme „Poslovne perspektive mladih“.

Detaljnije

Istraživanje ekonomije deljenja u nacionalnim okvirima

U okviru drugog radnog paketa „Aktivacija“, posle uvodnih sastanaka i razvoja metodologije istraživanja sadašnjih i potencijalnih učesnika ekonomije deljenja u Srbiji, počelo je sprovođenje terenskih istraživanja i prikupljanje podataka.

Detaljnije

Projekat PANACEA na događaju Dan nauke na Fakultetu organizacionih nauka

Na Fakultetu organizacionih nauka je 11. maja održan prvi u nizu događaja označen kao Dan nauke. Brojni posetioci, među kojima i predstavnici Univerziteta u Beogradu i članovi timova predstavljenih projekata, mogli su da prisustvuju prezentovanju rezultata projekata u čijim konzorcijumima učestvuje Fakultet organizacionih nauka.

Detaljnije

Pripreme za istraživanje ekonomije deljenja u nacionalnim okvirima

Početak druge godine projekta PANACEA, ujedno i drugog radnog paketa „Aktivacija“, obeležio je rad na razvoju metodologije istraživanja sadašnjih i potencijalnih učesnika ekonomije deljenja u Srbiji. Tim povodom održano je više sastanaka tima u periodu od 10. januara do 2. februara.

Detaljnije

Idejno rešenje Centra za razvoj ekonomije deljenja u Srbiji

Jedan od glavnih ciljeva projekta PANACEA je uspostavljanje Nacionalnog centra za razvoj kompetencija u oblasti ekonomije deljenja (SeSECC – Serbian Sharing Economy Competence Center). Zašto je potreban Centar za razvoj ekonomije deljenja u Republici Srbiji, kako je nastala ideja za njegovo uspostavljanje i kako će Centar izgledati pročitajte u trećem izveštaju projekta D1.3 Konceptualni dizajn centra SeSECC.

Detaljnije

Mapiranje zajednice ekonomije deljenja u Srbiji

Predstavljanje koncepta i razvojnih izazova ekonomije deljenja u nacionalnim okvirima, kao i mapiranje i analiza glavnih učesnika ekonomije deljenja u Srbiji su ključne teme drugog izveštaja PANACEA projekta. Izveštaj možete preuzeti na sledećem linku.

Detaljnije

Susret istraživača i praktičara ekonomije deljenja u Srbiji

Tim istraživača PANACEA, projekta Fonda za nauku Republike Srbije, predstavio je prve rezultate i nalaze učesnicima Radionice pod nazivom „Ka zajednici ekonomije deljenja u Srbiji“, održanoj na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, u četvrtak 8. septembra. Radionica je bila odlična prilika da praktičari i istraživači iz oblasti ekonomije deljenja, predstave svoja iskustva, mapiraju izazove i prodiskutuju najvažnije teme.

Detaljnije

Upoznajte fenomen ekonomija deljenja

Šta je ekonomija deljenja, koja su njena osnovna svojstva i efekti, u kojim oblastima i kako posluju najpoznatiji predstavnici ekonomije deljenja, šta su razvojni izazovi i pretpostavke u globalnim i nacionalnim okvirima su samo neke od tema izveštaja koji ima za cilj da naučnoj, stručnoj i široj javnosti na sveobuhvatan i razumljiv način predstavi fenomen ekonomija deljenja. Na sledećem linku možete preuzeti izveštaj.

Read More

Radni sastanak projekta PANACEA

Poslednjeg dana juna na FON-u je održan sastanak u punom sastavu tima PANACEA. Sastankom su predsedavali dr Veljko Jeremić, kao lider projekta i domaćin skupa, i dr Marijana Petrović, koordinator radnog paketa WP1. Sastanak je bio posvećen aktivnostima na mapiranju zajednice ekonomije deljenja u Srbiji. Predsedavajući su najpre predstavili dosadašnje rezultate na ovom polju, a zatim predstavili dalje korake i dinamiku rada u predstojećem periodu.

Read More

Poseta istraživačkom centru Dimmons

U periodu od 29.05. do 05.06 članovi našeg tima Veljko Jeremić i Nataša Bojković bili su u poseti istraživačkom centru Dimmons, osnovanom 2016. godine u okviru Otvorenog Univerziteta u Kataloniji (UOC-Open University of Catalonia) a koji se bavi društveno-ekonomskim inovacijama koje se vezuju za digitalne tehnologije sa fokusom na kolaborativnu ekonomiju.

Read More

Kick off sastanak

Nakon zatvaranja poziva 7. okt 2020. godine, prijavljenih više od 900 projekata, 13. januara kick-off sastankom na Fakultetu organizacionih nauka zvanično je počeo projekat PANACEA. Prvi dogovori, razrada metodologije po radnim paketima, plodna diskusija i sjajna atmosfera su obeležili početak nove istraživačke faze PANACEA tima.


Read More