• Пројекат PANACEA

    PANACEA у фокусу има економију дељења (енгл. Sharing economy) и успостављање капацитета за њен развој у Србији. Економија дељења се односи на дигитално координисане економске активности којима потрошачи добијају привремени приступ производима и услугама.