fbpx

Идејно решење Центра за развој економије дељења у Србији

Један од главних циљева пројекта PANACEA је успостављање Националног центра за развој компетенција у области економије дељења (SeSECC – Serbian Sharing Economy Competence Center). Зашто је потребан Центар за развој економије дељења у Републици Србији, како је настала идеја за његово успостављање и како ће Центар изгледати прочитајте у  трећем извештају пројекта D1.3 Концептуални дизајн центра SeSECC.

.