fbpx

Припреме за истраживање економије дељења у националним оквирима

Почетак друге године пројекта PANACEA, уједно и другог радног пакета “Активација”, обележио је рад на развоју методологије истраживања садашњих и потенцијалних учесника економије дељења у Србији. Тим поводом одржано је више састанака тима у периоду од 10. јануара до 2. фебруара.

За почетак је анализиран велики број постојећих приступа, мапирани су трендови и издвојени примери добре истраживачке праксе. Урађена је и детаљна библиометријска анализа, нарочито новијих радова у области економије дељења, објављених у релевантним светским научним часописима од 2015. године до данас. Посебан фокус у припреми PANACEA методологије истраживања био је на научним радовима проистеклим из спроведених теренских истраживања, квантитативних и квалитативних, усмерених: ка припадницима опште популације, односно садашњим и могућим корисницима услуга економије дељења; и ка провајдерима услуга, представницима платформи и стејкхолдерима у служби подршке економији дељења. У том контексту, поред дефинисања циљева истраживања, истраживачких питања и хипотеза, посебно су анализиране испитиване појаве, скале и технике анализе. У наредном периоду биће креирани и тестирани упитници који ће послужити као основ предвиђених истраживања у Србији, предвиђених за другу половину 2023. године. Планирано је да се и у наредним годинама спроводе регуларна истраживања ставова учесника економије дељења у Србији, што ће бити један од основних задатака Националног центра, који ће обезбедити одрживост пројекта PANACEA и бити стожер даљег развоја економије дељења у Србији. Резултати истраживања биће јавно доступни свим заинтересованим појединцима и институцијама. Фотографије са одржаних састанака пројектног тима можете погледати у секцији галерија.