fbpx

Истраживање економије дељења у националним оквирима

У оквиру другог радног пакета „Активација“, после уводних састанака и развоја методологије истраживања садашњих и потенцијалних учесника економије дељења у Србији, почело је спровођење теренских истраживања и прикупљање података.

Када је у питању испитивање ставова припадника опште популације, испитивање је званично почело 15.05.2023. У наредном периоду наставиће се са спровођењем истраживања и прикупљањем података о ставовима опште популације о економији дељења, о учешћу у дељеном смештају, дељеној вожњи, као и о свакодневним животним навикама које могу да утичу на учешће појединца у економији дељења. Планирано је да се анкете интензивно дистрибуирају у наредним месецима.

Са друге стране, постављен је методолошки оквир и започета су истраживања ставова пружаоца peer-to-peer услуга, платформи за дељење и подржавајућих организација.