fbpx

Учешће чланова PANACEA тима на 4. Конференцији Српског удружења за маркетинг SeMA

Српско удружење за маркетинг (SeMA) окупља велики број представника академске заједнице, истраживаче, менаџере и експерте са искуством на пословима из области маркетинга. У периоду од 3. до 5. новембра је ово удружење на Златибору организовало четврту конференцију.

Чланови PANACEA тима су на овој националној конференцији учествовали у оквиру сесије Маркетинг у економији дељења. На сесији којом су руководили Вељко Јеремиц и Вукашин Куч, изложено је пет научних радова, од којих су сви резултати пројекта PANACEA:

  1. Откривање фактора који утичу на учешће младих у економији дељења у Србији – Милица Маричић, Никола Дрињак, Андреа Поповић
  2. Дељење мобилности у Европи: Приступ заснован на кластер анализи – Марта Јовановић, Марина Игњатовић, Вељко Јеремић
  3. Утицај онлајн информација и рецензија на учешће у колаборативној економији: пример царпоолинг-а – Тања Живојиновић, Наташа Бојковић, Маријана Петровић, Јована Јањић
  4. Анализа перцепција и мотива учесника на тржишту економије дељења у Србији – Николина Крстић, Саша Вељковић, Вукашин Куч
  5. Бекери – лични брендинг или материјална корист? – Милутин Живановић, Јована Јањић, Маја Рибић и Вељко Ускоковић

Презентација научних радова испраћена је дискусијом између аутора и присутне публике. Неки од изведених закључака су да је улога маркетинга, посебно дигиталног маркетинга, у економији дељења значајна из више разлога. Адекватне стратегије дигиталног маркетинга могу помоћи у стварању поверења у провајдере, промовисању самог концепта економије дељења, промовисању платформи, брендирању, као и изградњи репутације сви учесника у моделу економије дељења.

Сами научни радови ће у најскоријем року бити доступни на сајту конференције, као и у секцији научни радови и дисертације.