fbpx

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА О САГЛЕДАВАЊУ СТАЊА И ПЕРСПЕКТИВА ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА У СРБИЈИ

Након две године истраживања на пројекту ПАНАЦЕА, у четвртак, 22. фебруара, на Факултету организационих наука одржана је радионица на тему “Економија дељења у Србији: стање и перспективе”.

Том приликом приказани су досадашњи резултати пројекта, као и правци будућих активности које очекују ПАНАЦЕА пројектни тим. Посебна пажња је била посвећена сагледавању резултата спроведених научних истраживања и објављених научних радова на тему економије дељења, од стране чланова тима. Презентовани су и резултати ових истраживања у области истраживања фактора који утичу на учешће у економији дељења, дељеном смештају, дељеном транспорту, као и анализа изазова и баријера пословања платформи економије дељења.


Поред истраживача пројекта, на радионици у панел дискусији су о својим искуствима и изазовима економије дељења у Србији говорили и сјајни говорници: Мирјана Ценић (KINTO Join Ltd.), Лука Пејовић (Ventu.rs / Relio), Проф. др Бојан Зечевић (Универзитет у Београду – Економски факултет), Бранка Анђелковић (Програмска директорка Центра за јавне политике) и Мирослава Гаћеша (FCCA, CFE, CA, Директор у Сектору за управљање ризицима у Deloitte). Након панел дискусије, отворена су многа питања, предложени су одговори и сви присутни су јасније могли да сагледају развојне карактеристике и потенцијале економије дељења у Србији.


ПАНАЦЕА тиму у будућности следе многе активности, а све са јасним циљем – успостављање капацитета за развој економије дељења у Србији.