fbpx

ИНСТИТУЦИЈА: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука

ЗВАЊЕ: редовни професор

ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ И НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА: моделирање пословних система и пословно одлучивање, рачунарска симулација, динамика система и менаџмент електронског пословања

УПОЗНАВАЊЕ:

Рођен 1964. године у Београду, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао на Фаултету организационих наука 1989. На ФОН-у стекао академска звања магистра и доктора техничких (организационих) наука. Запослен на ФОН-у од 1995. године где је прошао кроз сва звања од асистента-приправника до редовног професора.

МОЈА ПОСЛОВНА БИОГРАФИЈА:

Професор Александар Марковић предаје већи број предмета од којих су најзначајнији: Симулација у пословном одлучивању, Финансијски симулациони модели, Динамика пословних система и Менаџмент електронског пословања. У току свог досадашњег научног и истраживачког рада објавио је више од 70 радова у међународним и националним монографијама, часописима и зборницима са конференција и скупова.

У 2005/2006. год. је био Шеф катедре за Менаџмент и организацију на ФОН-у, а 2011. године Шеф катедре за организацију пословних система. Председник Савета факултета био је у периоду од 2012 – 2015 године. Од 2016. До 2021. године године био је продекан за организацију и финансије.

Од 2007. до 2016. године је био главни уредник међународног часописа “Манагемент”, у издању Факултета организационих наука Универзитета у Београду. Од 2008. године члан је редакције електронског часописа “Инновативе питања и приступи друштвених наука”, Љубљана, Словенија. Од 2018. године члан је програмског одбора међународне конференције CECIIS Факултета за организацију и информатику из Вараждина, Универзитета у Загребу. Био је председник Организационог одбора међународног симпозијума “SymOrg 2004” и председник Програмског одбора истог симпозијума 2014. године.

Професор Александар Марковић је учествовао у већем броју пројеката у области ИТ и развоја софтвера, менаџмента И консалтинга. У 2006/2007. години учествовао је у својству локалног експерта на пројекту: “Техничка подршка за изградњу капацитета статистичких одељења у Србији и Црној Гори (PN 05СЕР02/ 03/004.) који је финансирала Европска агенција за реконструкцију. У 2019/20. био је руководилац међународног програма за преквалификацију на ФОН-у под покровитељством UNDP.

У оквиру програма мобилности наставника Ерасмус+, 2018. године боравио је у својству предавача на Универзитету у Стокхолму. Члан је тима већег броја Ерасмус+ пројекта.PANACEA И ЈА:

Рад на пројекту PANACEA, осим што ми представља задовољство, значи још један професионални изазов и могућност за размену знања, искустава и контаката са колегама са пројекта и ван њега.