fbpx

ИНСТИТУЦИЈА: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

ЗВАЊЕ: редовни професор

ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ И НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА: модели и методе за подршку одлучивању у саобраћају, транспорту и комуникацијама, одржива мобилност, дигитална економија и друштво.

УПОЗНАВАЊЕ:

Основну школу и гимназију завршила у Бајиној Башти. На Универзитету у Београду – Саобраћајном факултету дипломирала 2003. године по петогодишњем наставном плану и програму као носилац награде Студент генерације. Полазник бројних истраживачких кампова, стипендиста Фондација, велики заљубљеник у науку и нове идеје, помало штребер, али увек ентузијаста, стално отворена за сарадњу и нове идеје. Са великим искуством у мултидисциплинарном тимском раду, заговорник инклузије и очувања животне средине. Доктор техничких наука са ставом да снага иновација брише границе научних области. Иницијатор и координатор бројних иницијатива и догађаја којим се промовише мутидицсиплинарност саобраћајне науке и струке, као и образовање на Саобраћајном факултету (Girls Day, Car-Free Day, Smart citiesSEE MobilityQuality as a concept и други). Носилац признања за изузетно ангажовање и посвећеност у оквиру професије.

МОЈА ПОСЛОВНА БИОГРАФИЈА:

На Универзитету у Београду-Саобраћајном факултету ради од 2004. године на Катедри за организацију, менаџмент и економију у саобраћају и транспорту, прошавши кроз сва звања од асистента приправника до редовног професора (2021) за ужу научну област Економија и маркетинг у саобраћају и транспорту. У оквиру исте уже научне области је магистрирала (2007) и одбранила докторску дисертацију (2011) на тему „Моделирање политике телекомуникација кроз процес бенчмаркинга“. На Саобраћајном факултету изводи наставу на предметима свих нивоа студија. Као гостујући професор учествује у настави на Мултидисциплинарним мастер студијама Универзитета у Београду и на Машинском факултету Универзитета у Нишу. У више наврата предавач по позиву на тему примене нових приступа у процесу одлучивања, посебно у домену крос-секторских политика (САНУ, ИТУ). Главни и договорни уредник и руководилац Издавачке делатности Саобраћајног факултета, члан академског одбора регионалне CIVINET мреже и стручне комисије Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у области одрживе урбане мобилности. Била у чланству Етичке комисије, комисије за Мастер академске студије и ERASMUS координатор на Саобраћајном факултету .

Учествовала у реализацији 16 домаћих и међународних пројеката међу којима су, поред пројекта PANACEA, активна и два међународна пројекта: из програма ERASMUS+ BluePrint (пројекат STAFFER) и програма Adrion-Interreg (BlueAir). У улози експерта сарађивала је са бројним националним (SIPRU, SKGO, CPN, RZS и друге) и међународним организацијама (UNDP, SEETO, RCC, REC, ITU, UnWomen и друге). Коаутор два универзитетска уџбеника, две научне монографије и преко деведесет радова укључујући и радове у врхунским међународним часописима (Omega, Decision Support Systems, Government Information Quarterly, Ecological Indicators, Applied Mathematical Modelling и други).PANACEA и ЈА:

Пројекат PANACEA је сјајна прилика за ширење научно-истраживачких видика кроз интердицплинарну сарадњу и повезивање науке и привреде. Изнад свега, PANACEA је идеалан оквир за стицање нових искустава и пријатељстава истраживача Универзитета у Београду. Удруживањем различитих перспектива помогли смо једни другима да отворимо сасвим нове перспективе платформизације економије што је најбоља гаранција изврсности истраживачког центра који градимо.