fbpx

ИНСТИТУЦИЈА: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука

ЗВАЊЕ: ванредни професор

ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ И НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА: модели статистичког учења, композитни индикатори, анализа временских серија

УПОЗНАВАЊЕ:

Бавим се статистиком као асистент од 2008 и као професор од 2015 године. За то време, генерације студената сам упознала са оном тежом страном статистике, која укључује компликоване формуле, рачунање и моделовање, али исто тако и оном интересантном страном, када се из анализа извлаче занимљиви закључци и сазнања. Посвећена сам раду са студентима, кроз наставу и вођење завршних и мастер радова, као и научноистраживачком раду. Недавно сам се остварила и као мама.

МОЈА ПОСЛОВНА БИОГРАФИЈА:

Основне и мастер академске студије сам завршила на Универзитету у Београду – Факултету организационих наука, где сам завршила и своју докторску дисертацију из области Операционих истраживања и рачунарске статистике. Тренутно сам запослена на Факултету организационих наука као ванредни професор на предметима Лабораторије за статистику. Објавила сам више од 80 научних радова у часописима, зборницима радова и монографијама, како међународним тако и домаћим, од чега је више од 20 радова индексираних у бази <ем>Wеб оф Сциенце. Учествовала сам, или и даље учествујем на неколико домаћих и међународних пројеката. Мој фокус истраживања је на композитним индикаторима, економетријском моделирању и науци о подацима. Моја истраживачка интересовања обухватају статистичко закључивање, анализу података, откривање законитости у подацима и анализу временских серија. Члан сам Међународног статистичког института (International Statistical Institute – ISI).PANACEA И ЈА:

Као део PANACEA тима, имам прилику да се бавим веома битном облашћу, која у Србији има огроман потенцијал, а још није довољно истражена и обрађена. Изузетан и посвећен PANACEA тим ће области економије дељења код нас дати пажњу и интересовање какву има у Европи и свету. Рад у оваквом тиму омогућује ми лично и професионално усавршавање, кроз контакте, сарадњу и пријатељства које ће без сумње овај пројекат донети.