fbpx

ИНСТИТУЦИЈА: Економски факултет, Универзитет у Београду

ЗВАЊЕ: доцент

ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ И НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА: финансијско извештавање, међународни рачуноводствени стандарди, интелектуални капитал и нематеријална имовина, мерџери и аквизиције

УПОЗНАВАЊЕ:

Оно што ме испуњава у стварима које радим, било на професионалном или личном плану, јесте стицање знања и искуства. Од малена сам заљубљеник у бројке, науку и људе. У том смислу, економија и даље усмерење ка рачуноводству и финансијама представљају прави спој природног и друштвеног. Бављење науком и педагошким радом ме испуњава јер на најбољи начин повезује моја интересовња и афинитете.

МОЈА ПОСЛОВНА БИОГРАФИЈА:

Рођен сам у Београду где сам завршио основну и средњу школу као носилац Вукове дипломе и ђак генерације. Основне и мастер студије завршио сам на Економском факултету усмеривши се ка областима рачуноводства, ревизије и пословних финансија. Током студија био сам корисник Републичке стипендије за талентоване студенте и Стипендије града Београда за талентоване студенте. На трећој години студија проглашен сам за најбољег студента у школској години 2009/2010. Добитник сам награде коју додељује Савез рачуновођа и ревизора за најбоље студенте рачуноводственог усмерења. За мастер рад на тему „Развој и домети хеџ рачуноводства“ награђен сам од стране Привредне коморе града Београда у категорији „Најбољи мастер рад за академску 2014/2105.″.

Године 2015. уписао сам докторске студије на Економском факултету у Београду изабравши модул Пословно управљање. На докторским студијама сам се определио за истраживање питања повезаних са рачуноводственим аспектима пословних комбинација и нематеријалне имовине.

На Економском факултету Универзитета у Београду запослен сам од 2014. године. Ангажован сам као асистент на предметима Финансијско извештавање, Специјална рачуноводства и Рачуноводство у банкарству и осигурању као и на предметима Principles of accounting i Core management concepts на програму Business & Management који се реализује у сарадњи са London School of Economics and Political Science. Током досадашње каријере био сам ангажован на више научних пројеката. У неке од њих спадају: пројекат „Улога државе у новом моделу раста привреде Србије“ финансираном од стране Министарства образовања, науке и технолошког развоја; пројекат Фонда за науку Републике Србије „Идеје“ и пројекат Building Forensic Accounting Capacity in Serbia финансираног од стране Међународног бироа за наркотике и спровођење закона (INL). Био сам анагажован као члан радне групе за програмску EPAS међународну акредитацију и учествовао у процесу међународне ACCA акредитације.PANACEA и ЈА:

PANACEA пројекат за мене представља несебично дељење знања, искуства и добре енергије, прилику за учење и професионално усавршавање, упознавање и повезивање са људима који су врхунски професионалци у својим областима.