fbpx

ИНСТИТУЦИЈА: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

ЗВАЊЕ: редовни професор

ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ И НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА: одржива урбана мобилност, аналитичка подршка одлучивању у области политике транспорта и комуникација

УПОЗНАВАЊЕ:

Поред академске каријере, била сам јуниорска првакиња света и освајач сребрне медаље на првенству Европе у шаху, као и дугогодишња олимпијска репрезентативка наше земље.

Волим тимски рад, имам позитиван однос ка сложеним задацима и изазовима, а посебно ме мотивишу истраживања која имају јасну и непосредну практичну применљивост.

МОЈА ПОСЛОВНА БИОГРАФИЈА:

Аутор сам два уџбеника, једне монографије и преко деведесет научних радова, од чега једанаест у врхунским и истакнутим међународним часописима. Учествовала сам у реализацији седам домаћих и два међународна пројекта. Један сам од три оснивача Научног друштва за развој и афирмацију нових технологија. Од 2016. године сам члан Савета Саобраћајног факултета (од 2019. године у другом мандату). Ангажована сам у настави на Саобраћајном факултету на свим нивоима студија као и на мултидисциплинарним мастер студијама при Универзитету у Београду на студијском програму Рачунарство у друштвеним наукама. За редовног професора за ужу научну област „Економија и маркетинг у саобраћају и транспорту“ изабрана сам у марту 2021. године.PANACEA И ЈА:

Овај пројекат видим као прилику да се, захваљујући финансијској подршци реализује идеја промовисања економије дељења у Србији кроз формирање Центра за њен развој, који би омогућио повезивање и умрежавање свих заинтересованих страна како би се ојачао потенцијал овог начина пословања. Верујем да ће наш тим који је компактан, компетентан и одлично организован успети да кроз рад Центра обезбеди дугорочну перспективу развоја економије дељења на начин да то буде у јавном интересу, што и јесте наша визија.

Кроз рад на пројекту имам могућност да допринесем својим знањем и искуством, пре свега у домену пословних модела економије дељења у области транспорта, али и да стекнем нова знања која су ми потребна у даљем научно-истраживачком раду у овој области.