fbpx

ИНСТИТУЦИЈА: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука

ЗВАЊЕ: редовни професор

ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ И НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА: еколошки менаџмент, одрживи развој, циркуларна економија, управљање еколошким ризиком, еколошки маркетинг

УПОЗНАВАЊЕ:

Магистрирала сам и докторирала из научне области еколошки менаџмент којом се бавим већ више од 27 година, тако што је изучавам и предајем од почетка своје универзитетске каријере. Овим сам успела да успоставим баланс између свог професионалног и личног живота у коме сам од када знам за себе уважавала природу и заштиту животне средине. Мултидисциплинарност еколошког менаџмента ми је такође омогућила да задовољим своју научну радозналост јер резултати ове важне науке и образовање са еколошким вредносним ставовима представљају нужну потребу, с обзиром да не утичу само на побољшање и повећање индивидуалне и опште еколошке свести, већ јачају и проактивну улогу стручњака способних за примену резултата еколошке науке у пракси – ради будућности у којој су уобичајене вредности (у које ја дубоко верујем): једнакост и узајамно поштовање између људи, земаља и генерација уз чување глобалног екосистема планете.

МОЈА ПОСЛОВНА БИОГРАФИЈА:

Осим на Универзитету у Београду – Факултету организационих наука, ангажована сам и на мастер академским студијама на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду и студијама при Универзитету у Београду, а била сам ангажована и на докторским академским студијама на Војној академији Универзитета одбране и магистарским студијама на Факултету за управу Универзитета у Љубљани, Република Словенија. Руководилац сам мастер академских студија Циркуларна економија на Факултету организационих наука и председник Програмског савета мастер академских студија Менаџмента пословних перформанси на студијама при Универзитету у Београду.

Била сам заменик Председника Савета Факултета организационих наука до 2018. године (од 2015. године), шеф Катедре за менаџмент технологије, иновација и развоја у периоду од 2019 – 2021. године, а заменик шефа Катедре од 2017 – 2019. године. Члан сам Већа за студије при Универзитету у Београду од 2017. године, као и Већа научних области техничких наука на Универзитету у Београду од 2020. године.

Била сам учесник у два ТЕМПУС пројекта (Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia connections – LeanEA – Project 511084-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPHES i Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia – ConCur – 145009-TEMPUS-2009-RS-JPHES) и једног Еразмус програма (Erasmus+K2 Programme of the European Union – Information Security Services Education in Serbia (ISSES), 586474-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP). Била сам и руководилац пројекта VIBE – Venture Initiative for the Balkan Europe, The South East Europe programme. Сада сам осим на пројекту PANACEA ангажована на програму Erasmus+ Programme of the European Union – Circle U. European University.

Оснивач сам и руководилац Центра за еколошки менаџмент и одрживи развој Факултета организационих наука, као и студентске еколошке организације Факултета организационих наука – ЕкоФОН, члан стручно-научног друштва Савез инжењера и техничара Србије и Међууниверзитетског програма – истраживање одрживог развоја Универзитета у Београду, као и међународног програма Inter-University Sustainable Development Research Programme (IUSDRP) (Research and Transfer Centre “Sustainability and Climate Change Management” (FTZ-NK), Haw Hamburg, Germany).

Била сам ментор студентима Факултета организационих наука који су учествовали и победили на светском такмичењу у решавању студије случаја из области циркуларне економије за текстилну индустрију Global Circular Challenge 2021 (студенти су награђени Светосавском наградом за 2021. годину за освојено прво место на овом такмичењу). Такође, биила сам ментор студентима који су учествовали на европском такмичењу The European Ethics Bowl 2021. године.

Објавила сам више од 165 научних и стручних публикација, те излагала велики број радова на међународним и националним научним скуповима.PANACEA И ЈА:

Водећи се мудрим речима Џорџа Чапмана: „Да би био добар учитељ, мораш и сам стално учити“, са великим ентузијазмом сам приступила пројекту PANACEA радосна не само због сарадње са колегама са матичног, Саобраћајног и Економског факултета, већ и убеђења у снажну синергију окупљеног тима. А моја очекивања не само да су испуњена, већ и преко тога. Радујем се сваком нашем састанку и раду на активностима, али на првом месту новим сазнањима из области садашњег и будућег правца развоја економије дељења која ћу са задовољством интегрисати већ од наредне школске године у своја предавања. Такође са задовољством чекам да видим како се идеја економије дељења и сама „дели“ током и после нашег пројекта PANACEA и креће да „живи“ како у академији, тако и пракси.