fbpx

ИНСТИТУЦИЈА: Универзитет у Београду, Економски факултет

ЗВАЊЕ: редовни професор

ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ И НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА: маркетинг, бренд менаџмент, маркетинг и менаџмент услуга, менаџмент односа са купцима, потрошачи

УПОЗНАВАЊЕ:

Одувек сам се водио крилатицом да је најбоље када човек ради оно што воли, мада некада мора бити спреман и да научи да воли оно што ради. Маркетинг као сфера интересовања у мени је од средњошколских дана. Од матурског рада преко дипломског, магистарског, па све до доктората, различити феномени и појаве у маркетингу били су предмет мог изучавања. Уједно, моје активности као предавача и консултанта, такође су примарно у области маркетинга. Стога, могу рећи да сам срећан што радим оно што волим и што ме посао и проблематика којом се бавим увек изнова инспиришу, а неке нове генерације студената, нови пројекти и послови у привреди и за привреду (и друштвену заједницу) терају ме да унапређујем и себе и друге. Уједно, моја мисија је да мењам ствари на боље, али и да покрећем друге да то чине. Трудим се да својим књигама, чланцима, пословним и научним пројектима, предавањима, менторским радом и другим активностима из мог научног, едукативног и пословног опуса, направим помак и урадим нешто добро, некада на нивоу појединца, његове свести и знања, некада на нивоу групе или институције, а некада на нивоу целог друштва. Иако је моје примарно занимање и опредељење да учим друге, увек се трудим да изнова унапређујем себе и своје знање, те да сва три стуба која чине модерног професора предмета бизнис оријентације буду заступљена код мене у довољној мери, а то су: предавач, научник и консултант. Оптимизам, осмех, ведрина, вера у боље сутра, жеља да са квалитетним људима креирам позитивне промене, само су неке од водиља и покретача у свему што радим. Ипак, у свему је најважније бити човек, поштовати друге, у послу и приватном животу.

МОЈА ПОСЛОВНА БИОГРАФИЈА:

Дипломирао сам, магистрирао и докторирао на Економском факултету Универзитета у Београду, где је било и моје прво (и право) запослење, марта 1998. године. На истој институцији сам биран у сва звања, све до редовног професора, 2016. године. На основним студијама предајем: Маркетинг, Маркетинг услуга, Менаџмент односа са купцима и Principles of Marketing (заједнички програм са LSE). На мастер и докторским студијама ангажован сам на предметима: Стратегијски маркетинг, Бренд менаџмент, Маркетинг 1D, Маркетинг менаџмент. Председник сам Српског удружења за маркетинг (SEMA) и члан Националног савета за заштиту потрошача Владе Републике Србије, те Савета за одлучивање о праву коришћења жига „Чуваркућа“ (Привредна комора Србије).

Стекао сам богато практично искуство у организацијама и предузећима из различитих делатности, те био руководилац или учесник у изради више од 50 пројеката из области маркетинга, маркетинга услуга, истраживања тржишта, бренд менаџмента, стратегија тржишног наступа, менаџмента и организације. Предавања и иновационе курсеве држао сам за потребе тридесетак познатих предузећа и организација. Имам и богато консултантско искуство, сарађујући како са предузећима и организацијама из области трговине, прерађивачке индустрије, фармације, туризма, банкарства…, тако и са државним органима и агенцијама, нарочито са Привредном комором Србије. Био сам члан више жирија и аутор методологија („Најбоље из Србије„, „Извозник године“, „Стварамо нове брендове“, „Пријатељ породице„…), као и већег броја организационих и програмских одбора саветовања и манифестација. Тренутно сам највише посвећен пројекту „Стварано у Србији„.

У претходних неколико година био сам укључен у већи број домаћих и међународних научних пројеката, укључујући и IPA и Horizon пројекте. Објавио сам више монографије и уџбеника, као и већи број научних радова, у земљи и иностранству.PANACEA и ЈА:

PANACEA је за мене посебан изазов и инспирација. Док чврсто стојим у сфери маркетинга (и комуникације и дисеминације), што су моја примарна задужења у пројектном тиму, правим искораке у нову област и нови концепт економије дељења. Са сјајном екипом младих истраживача, који су већ врсни стручњаци у својим областима, али пре свега су одлични људи, улазим у нека нова поља сазнања и истраживања. Као тим учимо из најбољих светских искустава, али уједно и једни од других, како бисмо све применили и поделили са различитим стејкхолдерима. Мултидисциплинарна истраживања, спој науке и праксе, преношење светских искустава из области економије дељења у Србију и креирање основе за јачање заједнице економије дељења, само су неки од разлога зашто је PANACEA  истраживачки пројекат за који се вреди борити и са којим се може направити нешто добро и корисно како за академску заједницу, предузетнике, предузећа, институције, потрошаче, тако и за друштво у целини.