fbpx

ИНСТИТУЦИЈА: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

ЗВАЊЕ: ванредни професор

ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ И НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА: одржива урбана мобилност, развој аналитичких алата за анализу транспортног тржишта, менаџмент квалитета у саобраћају и транспорту

УПОЗНАВАЊЕ:

По природи сам креативац, естета и авантуриста и неко ко је, поред науке, заљубљен у кулинарство, плес и ботанику. Поред наведеног, активно пратим женски фудбал и од септембра 2020. године сам члан управног одбора ЖФК Црвена Звезда. У свему што радим тежим да дам свој максимум и научим нешто ново. Покрећу ме нови изазови и тимски рад посебно када смо сви у тиму инспирисани и мотивисани јасним циљом и визијом, као што је у случају пројекта PANACEA.

МОЈА ПОСЛОВНА БИОГРАФИЈА:

На Саобраћајном факултету у Београду дипломирала сам 2010. године, а 2012. године сам завршила мастер студије. Докторску дисертацију под називом “Модели за подршку развоју мобилности у складу са концептом економије дељења” одбранила сам 2019. године. Од 2011. године запослена сам на Катедри за организацију, менаџмент и економију саобраћаја и транспорта на Саобраћајном факултету у Београду. У звање доцента за ужу научну област „Економија и маркетинг у саобраћају и транспорту“ изабрана сам јуна 2019.године. На Саобраћајном факултету учествујем у извођењу наставе на сва три нивоа студија. Аутор сам и коаутор преко четрдесет публикованих радова и учесник више међународних и националних радионица из области саобраћаја. Као студенткиња докторских студија награђена сам за рад под називом „Анализа могућности примене царпоолинг-а као мере за постизање одрживе урбане мобилности у граду Београду” на конкурсу који је финансирала Европска комисија. У свом досадашњем раду учествовала сам у реализацији два научно-стручна пројекта и била ментор или члан комисија за одбрану више завршних и мастер радова. Члан сам Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе, као и Комисије за реализацију акредитације, на Саобраћајном факултету у Београду.PANACEA И ЈА:

Будући да сам докторирала на моделима и услугама економије дељења у сектору транспорта, у пројекту PANACEA видим шансу за даљи развој и истраживање на тему економије дељења. Изузетно ме обрадовала и охрабрила шанса и подршка коју нам је дао Фонд за науку Републике Србије, а која ће омогућити да се у нашој земљи оформи Национални центар за развој компетенција у области економије дељења са идејом да и широј заједници приближимо овај концепт. С обзиром да и остали чланови тима PANACEA са мном деле исти ентузијазам, не сумњам у успех наших планова.