fbpx

ИНСТИТУЦИЈА: Универзитет у Београду, Економски факултет

ЗВАЊЕ: ванредни професор

ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ И НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА: пословна стратегија, менаџмент вредности, корпоративно управљање

УПОЗНАВАЊЕ:

Вукашин Куч је ванредни професор на Економском факултету Универзитета у Београду, на којем је завршио сва три нивоа академских студија. На основним студијама је завршио студијски програм Менаџмент, на мастер студијама се усмерио на област Рачуноводства, ревизије и пословних финансија, да би докторске студије из Пословног управљања окончао одбраном дисертације под називом Анализа финансијске структуре највећих предузећа у Србији у периоду Велике рецесије: препоруке за финансијско реструктурирање и пословну стратегију. Од самог почетка академске каријере ужива статус једног од најбоље оцењених наставника на Економском факултету, али и у Србији, према истраживањима невладиних и студентских организација. Студенти Економског факултета га највише знају са предмета Стратегијски менаџмент, обавезног предмета са друге године. Љубитељ је природе, пливања, музике и позоришта.

МОЈА ПОСЛОВНА БИОГРАФИЈА:

На Економском факултету Универзитета у Београду запослен је од 2007 године, на Катедри за пословну економију и менаџмент. Изводи на наставу на свим нивоима студија: Стратегијски менаџмент и Менаџмент вредности на основним студијама, Пословна стратегија и Корпоративно управљање на мастер студијама, и Економика стратегије на докторским студијама. Поред тога, изводи наставу на три предмета на међународним студијским програмима који се реализују у сарадњи са LSE (London School of Economics and Political Science). Члан је Савета Економског факултета, председник комисије за признавање страних високошколских исправа, као и члан већег броја комисија. Учестовао је као истраживач на великом броју домаћих и међународних научних пројектата (Horizon 2020, Interreg, и др.) као и консултантских пројеката из домена процене вредности предузећа, реструктурирања итд. Консултант је извршног одбора NLB Комерцијалне банке. Аутор је и/или коаутор уџбеника и научних радова из домена пословне стратегије, менаџмента вредности, структуре капитала, пословног и финансијског реструктурирања и др. Члан је светског удружења стратегијског менаџмента (Strategic Management Society).PANACEA и ЈА:

Пројекат PANACEA види као изузетну прилику, привилегију али и одговорност, да у колаборацији са својим колегама, врхунским научницима и истраживачима са три факултета Универзитета у Београду, установе Центар компетентности, повежу релевантне интересне групе и створе темељ за развој економије дељења у Србији и региону. Поред личне и професионалне сатисфакције, користи од овог пројекта види за целу научну заједницу као и целокупни образовни систем, имајући у виду да ће центар компетентности бити у функцији трансфера нових знања који ће водити креирању нових курикулума на различитим нивоима образовања, али и катализатор нових истраживања и пројеката на тему новог концепта економије.