fbpx

ИНСТИТУЦИЈА: Универзитет у Београду, Економски факултет

ЗВАЊЕ: доцент

ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ И НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА: предузетништво, МСП, корпоративно предузетништво, иновације, отворене иновације

УПОЗНАВАЊЕ:

Рођена сам у Ужицу где сам завршила основну школу и гимназију. Дипломирала сам 2011. године на Економском факултету у Београду, а звање доктора наука стекла сам 2020. године. Запослена сам као доцент на Економском факултету у Београду. У раду са студентима налазим инспирацију и мотивацију да континуирано учим и унапређујем своје знање. Истражујем иновативне начине рада и трудим се да доказане праксе са најрелевантнијих светских универзитета имплементирам и у нашим учионицама.

МОЈА ПОСЛОВНА БИОГРАФИЈА:

Angažovana sam u izvođenju nastave na nekoliko predmeta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (Ekonomika preduzeća, Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećima, Core Management Concepts na osnovnim studijama;  Upravljanje investicijama, Poslovna analiza i biznis plan na master studijama i Strategijsko preduzetništvo na doktorskim studijama). Izvodila sam stručne obuke nastavnika na teme Kreiranje, evaluacija poslovnih ideja i izrada biznis planova i Upravljanje rizicima investicionih projekata. Pored toga, kroz obuku nastavnika iz gimnazija pružila sam podršku uvođenju programa Ekonomija i biznis u gimnazije. Angažovana sam na velikom broju domaćih i međunarodnih projekata (Horizon 2020, Erasmus+, i dr.). Dobitnik sam više priznanja i stipendija od strane različitih institucija, a nosilac sam i nagrade Univerziteta u Beogradu za najbolji naučno istraživački rad u oblasti društvenih nauka na Univerzitetu. Učestvujem na brojim međunarodnim konferencija i letnjim školama. Objavila sam nekoliko poglavlja u monografijama, kao i veći broj radova u domaćim i međunarodnim časopisima.PANACEA И ЈА:

PANACEA повезује научнике са три различита факултета који међусобно деле знање, искуство, ентузијазам за рад и позитивну енергију. Очекујем да кроз заједнички рад на пројекту у наредним годинама унапредимо наше тренутно знање о економији дељења, да, постављајући основе за јачање капацитета заједнице економије дељења, развијемо свест друштва о њеном значају за Србију, али и да упознамо и повежемо бројне стејкхолдере који ће нам у свему томе помоћи. Верујем да ће ме сарадња са изврсним PANACEA тимом унапредити као научника и истраживача, да ће резултирати научним публикацијама у најистакнутијим међународним часописима, као и да ће бити почетак нових, заједничких пројектних изазова.