fbpx

Одржана је прва Интернационална конференција о економији дељења и савременим пословним моделима: Теорија и пракса – “IC-SHARE 2024”

На Факултету организационих наука је у периоду од 10. до 11. маја одржана прва Интернационална конференција о економији дељења и савременим пословним моделима: Теорија и пракса – “IC-SHARE 2024”.

Конференција је одржана на Факултету организационих наука у Београду, једном од три факултета (поред ФОНа, учесници су и Саобраћајни факултет и Економски факултет Универзитета у Београду) чланова конзорцијума пројекта ПАНАЦЕА који финансира Фонд за науку Републике Србије у оквиру програма ИДЕЈЕ.

Истраживања у оквиру пројекта ПАНАЦЕА у фокусу имају економију дељења и успостављање капацитета за њен развој у Србији. Основна идеја пројекта ПАНАЦЕА је јачање капацитета заједнице економије дељења, како у Републици Србији, тако и шире, као и подизање свести о утицају који економија дељења може имати на друштво у целини.

У фокусу конференције IC-SHARE 2024 је била размена научних и стручних сазнања, искустава и презентовање нових резултата у циљу бољег разумевања пословних модела економије дељења и повезаних пословних модела. Поред учесника, конференцији су присуствовали и декани и продекани истакнутих факултета Универзитета у Београду, као и представници компанија и студентских стартап идеја из екосистема платформске и економије дељења.

Након уводног обраћања руководиоца пројекта ПАНАЦЕА, проф. др Вељка Јеремића продекана за научноистраживачки рад Факултета организационих наука, у коме је дао преглед остварених резултата и будућих активности пројекта, конференцији се обратила др Милица Ђурић-Јовичић, директорка Фонда за науку. Др Ђурић Јовичић је пренела искуства Фонда за науку и посебно истакла изузетну вредност који је пројекат ПАНАЦЕА донео бројним стејкхолдерима.

Након њеног обраћања, доцент др Милица Маричић, председник организационог одбора конференције, је презентовала индикаторе успешности конференције и најавила првог реномираног позивног предавача.

Шаул Шалви (Shaul Shalvi) је професор на Економском факултету Универзитета у Амстердаму. Његови радови објављени су у водећим часописима у области менаџмента, психологије, економије, као и у PNAS (Тhe Proceedings of the National Academy of Sciences), Science i Nature. Носилац је два гранта Европског истраживачког савета (European Research Council – ERC) за истраживачке пројекте “At the roots of corruption: a behavioral ethics approach” и  “Responsible sharing: Paving the path for transparent trust”. ERC грантови су најпрестижнији грантови ЕУ који се додељују изврсним научницима, тако да је његово излагање „Willful ignorance things policymakers should know about what people wish not to know“ привукло велику пажњу и бројне коментаре и питања.

Други позивни предавач је била др Јована Карановић. Јована Карановић је професор на Катедри за технолошки и операциони менаџмент РСМ Универзитета Еразмус. Поред тога, предаје стратешко управљање технологијом и иновацијама на Врије универзитету Амстердам и оснивач је и директор фондације Reshaping Work. Њено предавање, „Balancing acts: Governance of gig platforms“, је донело додатну вредност конференцији и отворило могућности за заједничку сарадњу са истраживачима пројекта ПАНАЦЕА.

Другог дана конференције су одржана још два позивна предавања. Божидар Влачић је професор на пословној школи Católica Porto. Такође је гостујући професор на Економском факултету Свеучилишта у Загребу и гостујући истраживач на Royal Melbourne Institute of Technology. Проф. Vadim Grinevich је професор предузетништва и иновативног менаџмента малих предузећа пословне школе Универзитета Бредфорд. Са докторатом Универзитета Кембриџ и претходним ангажовањем на Judge Business School и Cambridge-MIT Institute, проф. Grinevich је представио богатство знања и искуства из области економије дељења. Такође, најавио је и конференцију коју организују у септембру, а у којој ће и учешће узети чланови тима ПАНАЦЕА, доцент Милица Маричић и асистент Маја Рибић.

Другог дана конференције одржане су и посебне радионице при конференцији, под називом “Meet the editors“, у којима су уредници високо рангираних научних часописа дали увид у процесе објављивања и грешке које аутори научних радова најчешће праве приликом припреме радова за водеће часописе. Један од уредника је био Вим Ванхавербеке (Wim Vanhaverbeke), професор Дигиталне стратегије и иновација на Факултету за бизнис и економију Универзитета у Антверпену. Главни је уредник часописа Technovation (прворангираног часописа у области Операционих истраживања и науке о менаџменту) и посвећени истраживач екосистема дигиталне трансформације. Ко-оснивач је Европског иновационог форума 2012. године и био је суорганизатор Светске конференције отворених иновација 2016. године (World Open Innovation Conference 2016). Један је од најцитиранијих професора менаџмента на свету. Такође, на конференцији је учествовао Проф. John Cadogan, главни уредник часописа International Marketing Review који издаје Emerald. International Marketing Review (IMR) је један од водећих научних часописа у области међународног маркетинга. Поред претходно наведених, конференцији су присуствовали и активно учествовали професори и уредници водећих часописа, Ching Liao, Стефан Марковић и Mehdi Bagherzadeh.

Поред научног програма конференције који је био организован у 10 секција према одређеним тематским областима, у којима је планирано 39 радова, на конференцији су активно учествовали и врсни студенти ФОНа који су представљали своје идеје на тему економије дељења. Уз врло посвећен организациони одбор у којем су предњачили доцент Милица Маричић, доцент Никола Зорнић и сарадник Вељко Ускоковић, као и изврсне студенте волонтере, конференција је протекла у најбољем реду.