fbpxУВОДНА РЕЧ

Са великим задовољством вас позивамо на прву Интернационалну конференцију о економији дељења и савременим пословним моделима: Теорија и пракса – “ IC-SHARE 2024”. Организатор овогодишњег скупа је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, у сарадњи са Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду – Економски факултет, и уз подршку Фонда за науку Републике Србије.

Конференција има за циљ истраживање научних области које обухватају концепте економије дељења (енг. platform and gig economy, collaborative economy and consumption, on-demand economy, mesh economy, access-based economy, P2P economy,итд.) како из теоријске, тако и из практичне перспективе. Конференција ће служити као платформа за истраживање концепта економије дељења чија популарност расте, али и као место дељења знања о овом концепту између академије, креатора политика и шире јавности. Синергијом свих учесника очекује се јачање капацитета заједнице економије дељења, како у Републици Србији, тако и шире, како и подизање свести о утицају који економија дељења може имати на друштво у целини.

Циљеви конференције IC-SHARE су размена научних и стручних сазнања, искустава и презентовање нових резултата у циљу бољег разумевања пословних модела економије дељења и повезаних пословних модела. Конференција ће се састојати од пленарних предавања и бројних сесија кроз које се подстиче размена идеја o различитим областима и аспектима економије дељења и омогућава синтеза теоријског и практичног знања у предметној области.

Прва Интернационална конференција IC-SHARE биће одржана на Факултету организационих наука у Београду у периоду од 10. до 11. маја 2024. године.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА СЛАЊЕ РАДОВА

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је рок за достављање радова за интернационалну конференцију IC-SHARE 2024 продужен до 15. марта због великог броја захтева.

С нестрпљењем очекујемо Ваш допринос који ће несумњиво обогатити нашу конференцију.

ВАЖНИ ДАТУМИ И РОКОВИ

Рок за слање рада: 1.3.2024.
Продужени рок за предају радова: 15.03.2024.
Рок за обавештење о прихватању рада: 01.04.2024.
Рок за плаћање котизације по специјалним ценама: 15.04.2024.
Рок за плаћање котизације по регуларним ценама: 29.4.2024.
Прелиминарни програм рада: 01.05.2024.
Одржавање конференције: 10 – 11.05.2024.

ПРЕДСЕДНИК ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА

Доц. др Тања Живојиновић, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет,
е-маил адреса: t.zivojinovic@sf.bg.ac.rs

ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА

Доц. др Милица Маричић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука,
е-маил адреса: milica.maricic@fon.bg.ac.rs