Програмски одбор

Др Тања Живојиновић, Председник програмског одбора, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет

Др Вељко Јеремић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Маријана Петровић, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет

Др Наташа Бојковић, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет

Др Саша Вељковић, Универзитет у Београду – Економски факултет

Др Наташа Петровић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Александар Марковић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Биљана Стошић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Јован Филиповић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Слађан Бабарогић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Даница Лечић-Цветковић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Владан Девеџић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Слободан Миладиновић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Дејан Симић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Ивана Ковачевић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Тамара Властелица, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Јелена Анђелковић-Лабровић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Милош Милосављевић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Дејан Петровић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Драгослав Словић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Драгана Крагуљ, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Владимир Обрадовић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Драган Васиљевић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Ана Поледица, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Ивана Драговић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Вукашин Куч, Универзитет у Београду – Економски факултет

Др Анита Чех Часни, Универзитет у Загребу – Економски факултет

Др Јосип Арнерић, Универзитет у Загребу – Економски факултет

Др Ирена Палић, Универзитет у Загребу – Економски факултет

Др Саша Чегар, Универзитет у Ријеци – Економски факултет

Др Марко Чулар, Универзитет у Сплиту – Економски факултет

Др Теа Шестановић, Универзитет у Сплиту – Економски факултет

Др Марина Клачмер Чалопа, Универзитет у Загребу – Факултет организације и информатике

Др Кристина Детељ, Универзитет у Загребу – Факултет организације и информатике

Др Свен Лаудиен, Универзитет примењених наука Штудгарт – Академија за медије

Др Ана Бобинац, Универзитет у Ријеци – Економски факултет

Др Маја Грдинић, Универзитет у Ријеци – Економски факултет

Др Младен Чуданов, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Јован Кривокапић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Ђорђе Кривокапић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Саша Дрезгић, Универзитет у Ријеци – Економски факултет

Др Весна Бутерин, Универзитет у Ријеци – Економски факултет

Др Иван Гржета, Универзитет у Ријеци – Економски факултет

Др Дарио Марадин, Универзитет у Ријеци – Економски факултет

Др Милан Мартић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Зоран Радојичић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Сандра Пепур, Универзитет у Сплиту – Економски факултет

Др Маријана Деспотовић-Зракић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Милица Костић-Станковић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Никола Петровић, Универзитет у Нишу – Машински факултет

Др Валентина Мировић, Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука

Др Марко Славуљ, Универзитет у Загребу – Саобраћајни факултет

Организациони одбор

Др Милица Маричић, Председник организационог одбора, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Никола Зорнић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Стефан Здравковић, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет

Др Марина Игњатовић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Др Милутин Живановић, Универзитет у Београду – Економски факултет

Др Андрија Петровић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Маја Рибић, Универзитет у Београду – Економски факултет

Вељко Ускоковић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Никола Дрињак, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука