fbpx


Zašto SeSECC

Ključna svojstva ekonomije deljenja

Ekonomija deljenja (poznata i kao kolaborativna ekonomija, P2P ekonomija, ekonomija na zahtev, itd.). je nov društveno-ekonomski model kojim se opi- suju digitalno koordinisane ekonomske aktivnosti, kojim se putem internet platformi i mobilnih aplikacija povezuju „oni koji imaju i oni kojima je po- trebno“. Uspesi kompanija Uber i Airbnb početkom druge decenije XXI veka po- stavljaju ovaj koncept u fokus naučne, stručne javnosti i javnih politika.


Šta donosi Ekonomija deljenja

Uticaji i efekti ekonomije deljenja su brojni, ali još uvek nedovoljno jasni i sagledani. Razvoj ekonomije deljenja je neravnomeran, a države koje su pre- poznale potencijale ovog ekonomskog modela i uspostavile mehanizme koor- diniranog razvoja, beleže znatno veće pokazatelje (zaposlenost, prihode i broj platformi). Prema preliminarnim istraživanjima u Republici Srbiji trenutno postoji više od pedeset platformi ekonomije deljenja, dok svega 15% stanovnika koristi kolaborativne platforme u oblasti smeštaja i 8% u oblasti transporta. Platforme se uspostavljaju po uzoru na praksu uspešnih svetskih provajdera prenoseći, ne samo poslovne modele, već i probleme sa kojima se ovi inovativni sistemu suočavaju (nedostatak znanja i kompetencija o karakteristikama poslovnih modela, problem podataka neophodnih za bolje profilisanje učesnika i tržišta, regulatorna neuređenost, nedovoljna pove- zanost različitih učesnika i saradnja nauke i privrede).

„Otključavanje“ potencijala ekonomije deljenja zahteva udružene napore svih zainteresovanih strana gde ključnu ulogu imaju medijatori između nauke i javnih politika. Njihova uloga je u jačanju kapaciteta svih zainteresovanih strana kroz razmenu znanja i iskustava i umrežavanje relevantnih aktera sa ciljem da se sagledaju i aktiviraju tehnološki, društveni i regulatorni potencijali i savladaju izazovi razvoja ekonomije deljenja u Republici Srbiji.

SeSEEC kao digitalni hab znanjadigitalna biblioteka relevantnih istraživanja u nacionalnim okvirima i primera dobre svetske prakse; Uspostavljanje održivog instrumenta za praćenja razvoja ekonomije deljenja u Srbiji.

SeSEEC u centru heliksaumrežavanje akademske zajednice kao i uspostavljanju saradnje sa državnim i institucijama civilnog društva na nacionalnom i lokalnom nivou, a sa ciljem uspostavljanja održivih partnerstava.

SeSEEC kao edukativni centarorganizovanje treninga usmerenih na razvoj tehničkih, poslovnih i menadžerskih veština u oblasti ekonomije deljenja uz kontinuiranu podršku zainteresovanim stranama u evaluaciji i unapređenju njihovih postojećih praksi.

Inicijalni planovi

Prve aktivnosti Centra su usmerene ka sprovođenju opsežnih terenskih istraživanja ekonomije deljenja u nacionalnim okvirima koje će uključiti sve relevantne aktere iz eko- sistema sa fokusom na jezgro ekosistema ekonomija deljenja: „pružalac usluge–platforma-korisnik“.