fbpx

dr Vim Vanhaverbeke

Vim Vanhaverbeke (Wim Vanhaverbeke) je profesor Digitalne strategije i inovacija na Fakultetu za biznis i ekonomiju Univerziteta u Antverpenu (Faculty of Business and Economics of the University of Antwerp). Njegovo trenutno istraživanje se fokusira na implikacije digitalnih strategija i izazove upravljanja inovativnim ekosistemima u zdravstvu, poljoprivredi i energetici. Objavljivao je u različitim međunarodnim časopisima kao što su Organization Science, Research Policy, Journal of Product Innovation Management, California Management Review, Journal of Management, Journal of Management Studies, Small Business Economics, Journal of Business Venturing, Technovation, i drugim. Sa Henrijem Čezbroom (Henry Chesbrough) i Džoelom Vestom (Joel West) je kourednik sledećih knjiga: “Open Innovation: Researching a New Paradigm” (OUP, 2006), “New frontiers in open innovation” (OUP, 2014) i “The Oxford Handbook of Open Innovation” (OUP, 2023). Objavio je knjigu o menadžmentu “Managing open innovation in SMEs” (CUP, 2017) i akademsku knjigu “Researching open innovation in SMEs” (World Scientific Press, 2018).

Glavni je urednik časopisa Technovation i posvećeni istraživač ekosistema digitalne transformacije i inovacija koji sarađuje sa različitim partnerima širom sveta. Osnovao je Evropski inovacioni forum (European Innovation Forum) sa Henrijem Čezbroom 2012. godine i bio je suorganizator Svetske konferencije otvorenih inovacija 2016. godine (World Open Innovation Conference 2016). Često je pozivan kao govornik na vodećim međunarodnim konferencijama i savetnik je za nekoliko velikih kompanija. Konsultuje i organizuje radionice kako za velike organizacije, tako i za tehnološke startap-ove.

Njegov doprinos akademskoj zajednici priznat je njegovim uključivanjem na listu 100 najboljih naučnika na svetskom nivou za 2024. godinu (oblast Poslovni menadžment/Poslovna administracija) prema AD Scientific Index-u.

Prof. Vanhaverbeke će predstaviti časopis Technovation – Internacionalni časopis tehnoloških inovacija, preduzetništva i menadžmenta tehnologija.

Časopis je indeksiran u Web of Science – IF (2022): 12,5 – u oblastima Engineering, Industrial (2/50), Management (9/227), Operations Research & Management Science (1/86) – AJG Rating: 3, CNRS Rating: 2, ABDC Rating: A.

dr Čing T. Liao

Čing T. Liao (Ching T. Liao) je docent poslovnog menadžmenta na CUNEF Universidad, dok je pre toga četiri godine radila kao docent na poslovnoj školi NEOMA u Francuskoj. Oblasti istraživanja koje su privukle njeno interesovanje su: strategije istraživanja i razvoja, upravljanje inovacijama, produktivnost, kolaborativne i otvorene inovacije, preduzetništvo u neformalnoj ekonomiji i kritični faktori razvoja u zemljama u razvoju.

Ima doktorat sa IESE Business School u Barseloni, Španija, master Londonske škole ekonomije, kao i master Univerziteta Pompeu Fabra. Bila je gostujući stipendista na Deusto Business School (San Sebastian, Španija) i Copenhagen Business School (CBS) u Danskoj. Ona je urednik recenzija u časopisu Technovation od 2023. Godine.

Prof. Čing će predstaviti časopis Technovation – Internacionalni časopis tehnoloških inovacija, preduzetništva i menadžmenta tehnologija. Časopis je indeksiran u Web of Science – IF (2022): 12,5 – u oblastima Engineering, Industrial (2/50), Management (9/227), Operations Research & Management Science (1/86) – AJG Rating: 3, CNRS Rating: 2, ABDC Rating: A.

dr Džon V. Kadogan

dr Džon V. Kadogan (John V. Cadogan) je profesor marketinga na Univerzitetu Lester, Velika Britanija. Njegove trenutne i nedavne gostujuće pozicije uključuju doživotno počasno profesorsko zvanje na Univerzitetu LUT u Finskoj i drugim univerzitetima u Evropi i Aziji. Prof. Kadogan se bavi istraživanjima u oblastima međunarodnog marketinga, strategije i prodaje, kao i metodološka istraživanja koja se fokusiraju na pitanja koja se odnose na filozofiju nauke u poslovnom istraživanju.

Objavljivao je o ovim temama u širokom spektru časopisa, uključujući časopise Journal of International Business Studies, Journal of the Academy of Marketing Science i International Journal of Research in Marketing. Njegovo istraživanje je prepoznato brojnim nagradama i nagradama časopisa (uključujući European Journal of Marketing i Journal of Personal Selling & Sales Management) i profesionalnih udruženja (uključujući Američko udruženje za marketing i Evropsku akademiju marketinga).

Nedavno je dobio nagradu International Marketing Trends 2022 za životno delo, dok ga Univerzitet Stanford 2023. godine navodi u 2% najboljih svetskih naučnika u oblasti marketinga.

Glavni je i odgovorni urednik International Marketing Review (od 2014. године) i član je uredničkih odbora nekoliko drugih časopisa.

Časopis koji će Prof. Kadogan predstaviti je International Marketing Review (IMR) – vodeći akademski časopis posvećen unapređenju znanja u teoriji i praksi međunarodnog marketinga.

Časopis je indeksiran u Web of Science – IF (2022): 5,0 – u oblasti Business (74/155) – AJG Rating: 3, CNRS Rating: 3, ABDC Rating: A.

Pietro Đenari

Pietro Đenari (Pietro Gennari) je bio glavni statističar Organizacije za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organization – FAO) Ujedinjenih nacija. U ovoj ulozi, bio je odgovoran za vođenje metodološkog razvoja, izgradnje kapaciteta i globalnog praćenja indikatora održivog razvoja relevantnih za FAO. Takođe je koordinirao FAO statistički sistem, podstičući kvalitet i harmonizaciju FAO statističkih procesa i rezultata, kao i osiguravajući korporativnu implementaciju međunarodnih statističkih standarda.

U periodu 2013-2017 bio je predsedavajući glavnih statističara sistema UN, kopredsedavajući Komiteta za koordinaciju statističkih aktivnosti (CCSA) i predsednik Komiteta za poljoprivrednu statistiku Međunarodnog statističkog instituta. Tokom ovog perioda, imao je vodeću ulogu u unapređenju koordinacije globalnog statističkog sistema, vodeći posebno u pripremi zajedničkog doprinosa UN u odabiru pojednostavljene liste globalnih indikatora održivog razvoja.

Pietro Đenari ima preko 30 godina profesionalnog iskustva u oblastima oficijelne statistike i u upravljanju statističkim programima, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Pre nego što se pridružio FAO, radio je za Italijanski nacionalni institut za statistiku (ISTAT) i za Regionalnu komisiju UN za Aziju i Pacifik (ESCAP).

Pietro Đenari će predstaviti časopis Statistical Journal of the IAOS – zvanični časopis Internacionalne asocijacije za oficijelnu statistiku (International Association for Official Statistics).

Časopis je indeksiran u bazi Scopus – Q3 – u oblasti Economics and Econometrics – SRJ 2022 0.27