fbpx

dr Šaul Šalvi

Šaul Šalvi (Shaul Shalvi) je profesor Bihevioralne etike u Centru za istraživanje eksperimentalne ekonomije i političkog odlučivanja (Center for Research in Experimental Economics and political Decision makingCREED), Amsterdamske škole Ekonomije (Amsterdam School of Economics).

Profesor Šalvi proučava teme kao što su pravičnost, jednakost, vrednosti i norme. Posebno ga zanima kako se ljudi ponašaju kada njihove odluke i postupci utiču na druge. Trenutno je njegov tim fokusiran na razumevanje psiholoških faktora koji utiču na ponašanje ljudi kada koriste platforme ekonomije deljenja. Posebno, oni nastoje da shvate kako se odgovorno deljenje može podsticati i održavati. Radovi prof. Šalvija objavljeni su u vodećim časopisima u oblasti menadžmenta, psihologije, ekonomije, kao i u PNAS (The Proceedings of the National Academy of Sciences), Science i Nature.

Nosilac je granta konsolidatora Evropskog istraživačkog saveta (European Research Council – ERC) za svoj istraživački projekat “Responsible sharing: Paving the path for transparent trust”.

Pomoćni je urednik u časopisu Judgment and Decision Making.

Više o istraživanju prof. Šalvija može se naći na njegovom profilu na Google Scholar-u ili na veb stranici.

dr Vadim Grinevič

Vadim Grinevič (Vadim Grinevich) je profesor preduzetništva i inovacija u malim preduzećima na Školi menadžmenta Univerziteta Bredford Ujedinjeno Kralјevstvo (University of Bradford School of Management). Vadim je doktorirao u oblasti menadžmenta na Univerzitetu u Kembridžu, gde je bio i na istraživačkim pozicijama na Džadž poslovnoj školi (Judge Business School), Kembridž-MIT Institutu i Martin Centru za arhitektonske i urbanističke studije. Takođe je bio stipendista regionalnog istraživanja u Međunarodnom centru za naučnike Vudro Vilson u Vašingtonu. Pre nego što se pridružio Školi menadžmenta u Brafordu, Vadim je bio šef istraživanja na poslovnoj školi Volverhempton (Wolverhampton Business School). Pre toga je vodio Centar za inkluzivno i održivo preduzetništvo i inovacije na Univerzitetu Sautempton (University of Southampton) gde je i dalјe gostujući profesor.

Nјegova osnovna oblast interesovanja i stručnosti su u oblasti razmene znanja, inkluzivnog i održivog preduzetništva, prostornih aspekata preduzetništva i inovacija i digitalnih poslovnih modela. Nјegovo istraživanje o ekonomiji digitalnih platformi doprinelo je unapređenju i reviziji zakona EU o potrošačima i marketingu u digitalnom dobu.

Objavlјivao je u vrhunskim časopisima uklјučujući Research Policy, Small Business Economics, Journal of Technology Transfer, Environment and Planning C, International Journal of Management Reviews, and Gender, Work & Organizaton. Vadimova istraživanja podržali su istraživački saveti Ujedinjenog Kralјevstva, Britanska akademija Newton Advanced Fellowship Fund, Evropska komisija, NESTA i lokalne i decentralizovane samouprave.

Prof. Grinevič je jedan od osnivača Međunarodne serije radionica o ekonomiji delјenja, vodećeg interdisciplinarnog akademskog i praktičnog foruma u ovoj oblasti od 2015. godine.

Više o istraživanju prof. Grineviča može se naći na njegovom profilu na Google Scholar-u ili na veb stranici.

dr Jovana Karanović

Jovana Karanović je docent na Katedri za tehnologiju i operacioni menadžment (sekcija za upravljanje poslovnim informacijama) na Roterdamskoj školi za menadžment, Univerzitet Erazmus (Rotterdam School of Management, Erasmus University). Pored toga, ona predaje strateško upravljanje tehnologijom i inovacijama na Vrije univerzitetu Amsterdam (VU Amsterdam) i autor je za portal The Next Web. Diplomirala je iz oblasti ekonomije na Univerzitetskom koledžu u Amsterdamu i magistrirala biznis i društvene nauke na Univerzitetu u Amsterdamu. Doktorirala je poslovnu administraciju na Vrije univerzitetu Amsterdam.

Primarne teme Jovaninog istraživanja su digitalne inovacije, ekonomija digitalnih platformi, kao i budućnost rada. Ona istražuje nove organizacione forme u ekonomiji digitalnih platformi, uticaj ekonomije digitalnih platformi na tržište rada i ovog oblika ekonomije da ponudi održiva poslovna rešenja.

Jovana Karanović je osnivač i direktor fondacije Reshaping Work (Preoblikovanje posla). Njena inspiracija za stvaranje Reshaping Work bila je da okupi zajednicu koja se bavi budućnošću rada, ne samo da raspravlja o aktuelnim pitanjima već i da pronađe rešenja za goruće probleme. Jovana je čest govornik na akademskim i industrijskim događajima i bila je ekspert za panele i odbore velikih kompanija i javnih institucija.

Više o istraživanju prof. Karanović može se naći na njenom profilu na Google Scholar ili na veb stranici.

dr Božidar Vlačić

Božidar Vlačić je docent na Katoličkoj poslovnoj školi u Portu (Católica Porto Business School) i istraživač u Istraživačkom centru za menadžment i ekonomiju Katoličkog portugalskog univerziteta (Universidade Católica Portuguesa). Takođe je gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska) i gostujući istraživač na Kralјevskom Melbunškom Tehničkom institutu (Royal Melbourne Institute of Technology) (Australija).

Od 2018. godine je nosi doktorsku titulu sa počastima iz oblasti Ekonomske analize i poslovne strategije na Univerzitetu u Vigu, Univerzitetu u Santjagu i Univerzitetu Korunja (Španija). Nјegovi glavni naučni doprinosi objavlјeni su u časopisima kao što su International Business Review, Journal of Business Research, Technovation, Journal of Small Business Management, IEEE Transactions on Engineering Management, Technological Forecasting and Social Change, Journal of Intellectual Capital, i European Journal of International Management.

Prof. Vlačić je angažovan kao ko-urednik časopisa Technology in Society, ko-urednik časopisa Journal of Enterprising Communities i kao član uredničkog odbora časopisa Strategic Change. Pored toga, aktivni je član Akademije za međunarodno poslovanje, Evropske akademije za međunarodnu poslovnu delatnost (EIBA) i predsedava EIBA mrežom za ranu karijeru.

Više o istraživanju prof. Vlačića možete pronaći na njegovom Google Scholar profilu ili veb stranici.