fbpxPRODUŽENJE ROKA ZA SLANJE RADOVA

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da je rok za dostavljanje radova za internacionalnu konferenciju IC-SHARE 2024 produžen do 15. marta zbog velikog broja zahteva.

S nestrpljenjem očekujemo Vaš doprinos koji će nesumnjivo obogatiti našu konferenciju.

Važni datumi

Rok za slanje rada: 01.03.2024.
Produženi rok za predaju radova: 15.03.2024.
Rok za obaveštenje o prihvatanju rada do: 01.04.2024.
Rok za plaćanje kotizacije po specijalnim cenama: 15.04.2024.
Rok za plaćanje kotizacije po regularnim cenama: 29.04.2024.
Preliminarni program rada: 01.05.2024.
Održavanje konferencije: 10 – 11.05.2024.

Prijava radova

Radove je potrebno dostaviti putem Microsoft CMT sistema, uz napomenu kojoj programskoj oblasti pripada rad, najkasnije do 01.03.2024. godine. Radovi se pišu na engleskom jeziku. Svaki autor može da prijavi najviše tri rada, od toga najviše jedan kao prvi autor i dva kao koautor. Svi radovi podležu proveri originalnosti.

Selekcija radova će se odvijati kroz dvostruko slepo (anonimno) recenziranje, što znači da će i autori i recenzenti ostati anonimni tokom procesa recenzije. Svi autori moraju da se pridržavaju sledećih smernica kako bi osigurali anonimnost rada:

 1. Uklonite imena autora, kontakt informacije i afilijacije iz tabele za informacije o autorima koja se nalazi u konferencijskom šablonu rada (paper template). Od vas će biti zatraženo da dodate podatke o autorima nakon što rad bude prihvaćen.
 2. Navedite sve relevantne prethodne radove (uključujući i Vaše) u trećem licu (na primer, „Pokazalo se da… (Smith, 2023)“; nemojte koristiti reči „moj“ ili „naš“).
 3. Uklonite zahvalnice, priznanja i izvore finansiranja. Ove informacije se mogu dodati nakon što rad bude prihvaćen.
 4. Radovi koji nisu pravilno anonimizirani ne mogu se uzeti u razmatranje i biće vraćeni autorima kako bi ih anonimizirali.

Na sistem je potrebno da postavite DVE datoteke: verziju rada koja se može uređivati (.docx format) i PDF verziju rada.

Obim rada treba da bude do 5 stranica (A4 format), uklјučujući tabele, slike, spisak korišćenih izvora i ostale priloge. Za radove koji prelaze dozvolјeni broj strana, izvršiće se doplata u iznosu od 6.000 RSD odnosno 50 € po svakoj prekoračenoj strani. Za obradu teksta koristiti sledeći šablon:

IC-SHARE templejt za rad

Prezentacija rada

Svaki rad može da bude prezentovan od strane jednog ili više autora, ali svaki autor koji želi da prisustvuje i prezentuje treba da se registruje. Za svaku prezentaciju rada uživo izdvojeno je 15 minuta (10 minuta za prezentaciju i 5 minuta za pitanja i odgovore). Za pripremu prezentacije koristiti sledeći šablon:

IC-SHARE šablon za prezentaciju

Kotizacija

Cena kotizacije uključuje:

 • učešće na sekcijama;
 • konferencijski materijal;
 • koktel dobrodošlice i svečanu večeru;
 • osveženje za vreme pauza.

Učešće na prvoj međunarodnoj konferenciji Internacionalna konferencija o ekonomiji delјenja i savremenim poslovnim modelima: Teorija i praksa će biti prema kategoriji učesnika:

KategorijaDo 15.04.2024.Posle 15.04.2024.
Autori radova10.800 RSD (uračunat PDV)18.000 RSD (uračunat PDV)
Učesnici bez rada7.200 RSD (uračunat PDV)7.200 RSD (uračunat PDV)
Prateće osobe7.200 RSD (uračunat PDV)7.200 RSD (uračunat PDV)
Studenti poslediplomskih studija*7.200 RSD (uračunat PDV)7.200 RSD (uračunat PDV)
*Studenti poslediplomskih studija su u obavezi da dostave dokaz o aktivnom studiranju

Rok za plaćanje kotizacije je 29. april 2024. godine.

Uplatnicu (fizičko lice) ili kopiju računa (pravna lica) nakon uplate obavezno poslati na mejl icshare@fon.bg.ac.rs radi evidencije. U naslovu mejla obavezno navesti ID rada.

Uplata kotizacije za jednog učesnika pokriva troškove objavlјivanja jednog rada.

Uputstvo za plaćanje za strane učesnike – EUR

Uplate se vrše putem bankovnog transfera, u skladu sa uputstvima predstavljenim u dokumentu. Troškove transakcije (sve bankovne/transferske provizije) snosi učesnik i organizatoru je potrebno uplatiti pun iznos naveden u tabeli.

Uputstvo za individualna plaćanja učesnika iz Srbije – RSD

Uplate se vrše putem bankovnog transfera, u skladu sa uputstvima predstavljenim u dokumentu. Uplate se vrše u RSD. Troškove transakcije (sve bankovne/transferske provizije) snosi učesnik i organizatoru je potrebno uplatiti pun iznos naveden u tabeli.

Ako želite da Vam izdamo račun, dostavite nam svoju adresu: icshare@fon.bg.ac.rs.

Uputstvo za institucionalna plaćanja učesnika iz Srbije – RSD

Uplate se vrše putem bankovnog transfera, u skladu sa sledećim uputstvom:

 1. Popunite sledeću formu i pošaljite je na: icshare@fon.bg.ac.rs.
 2. Poslaćemo vam predračun.
 3. Uplate se vrše putem bankovnog transfera, u skladu sa uputstvima predstavlјenim u dokumentu. Uplate se vrše u RSD. Troškove transakcije (sve bankovne/transferske provizije) snosi učesnik i organizatoru je potrebno uplatiti pun iznos naveden u tabeli.
 4. Poslaćemo vam račun.

Publikacije

Radovi prihvaćeni za učešće na Konferenciji će biti objavlјeni u Zborniku radova. Zbornik radova će biti postupan u elektronskom formatu na sajtu Konferencije, nakon održane Konferencije.

Objavlјenim radovima će biti dodelјen DOI broj. Radovi će biti indeksirani u Google Scholar bazi. Radovi će biti poslati na potencijalnu indeksaciju u baze WoS i Scopus.

Po završetku Konferencije, radovi koji su izloženi, se ohrabruju za proširenje i slanje u sledeće časopise:

 • Technovation – Internacionalni časopis o tehnološkim inovacijama, preduzetništvu i menadžmentu tehnologija – Indeksiran u WoS – IF(2022): 12.5 – u oblastima Engineering, Industrial (2/50), Management (9/227), Operations Research & Management Science (1/86) – AJG Rating: 3, CNRS Rating: 2, ABDC Rating: A
 • Technological and Economic Development of Economy – Časopis koji objavljuje originalna istraživanja o svim oblastima održivog ekonomskog razvoja uključujući političke, ekonomske i tehnološke ekonomske strategije – Indeksiran u WoS – IF(2022): 5.9 u oblasti Economics (74/155)
 • International Marketing Review (IMR) – Vodeći časopis posvećen unapređenju korpusa znanja u oblasti teorije i prakse internacionalnog marketinga – Indeksiran u WoS – IF(2022): 5.0 – u oblasti Business (74/155) – AJG Rating: 3, CNRS Rating: 3, ABDC Rating: A
 • Statistical Journal of the IAOS – zvanični časopis Internationalne Asocijacije za Oficijelnu Statistiku – Indeksiran u Scopus – Q3 – Economics and Econometrics – SRJ 2022 0.27