fbpx

Projekat PANACEA se realizuje u okviru konzorcijuma tri fakulteta Univerziteta u Beogradu: Fakulteta organizacionih nauka, Saobraćajnog fakulteta i Ekonomskog fakulteta uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije.

PANACEA tim

Tim projekta PANACEA čine renomirani istraživači sa interesovanjima za interdisciplinarne teme i jačanje saradnje na Univerzitetu u Beogradu, spremni na timski rad i zalaganje i sa visokim nivoom posvećenosti. Poznavanje modernih tehnika istraživanja i rad sa naprednim alatima i softverima, orijentacija ka inovacijama i istraživačka radoznalost i otvorenost za saradnju su samo neke od odlika naizgled šarolike, ali veoma kompaktnog tima PANACEA. Ono što posebno karakteriše članove tima, jeste da dele osnovne vrednosti i osobine, kao što su: marljivost, odgovornost, istraživački duh, orijentisanost ka postignućima, inovativnost, posvećenost, akademska čestitost, pripadnost timu, optimizam i vedar duh.

Fakultet organizacionih nauka

Veljko Jeremić
Aleksandar Marković
Nataša Petrović
Marina Ignjatović
Milica Maričić
Nikola Zornić
Dejana Nikolić

Saobraćajni fakultet

Nataša Bojković
Marijana Petrović
Tanja Živojinović
Stefan Zdravković

Ekonomski fakultet

Saša Veljković
Vukašin Kuč
Zorica Aničić
Milutin Živanović
Jovana Janjić
Maja Ribić

Tehnička podrška

Danilo Veličkov