Programski odbor

Dr Tanja Živojinović, Predsednik programskog odbora, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

Dr Velјko Jeremić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Marijana Petrović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

Dr Nataša Bojković, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

Dr Saša Velјković, Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet

Dr Nataša Petrović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Aleksandar Marković, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Biljana Stošić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Jovan Filipović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Slađan Babarogić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Danica Lečić-Cvetković, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Vladan Devedžić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Slobodan Miladinović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Dejan Simić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Ivana Kovačević, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Tamara Vlastelica, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Jelena Anđelković-Labrović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Miloš Milosavljević, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Dejan Petrović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Dragoslav Slović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Dragana Kragulj, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Vladimir Obradović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Dragan Vasiljević, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Ana Poledica, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Ivana Dragović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Vukašin Kuč, Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet

Dr Anita Čeh Časni, Univerzitet u Zagrebu – Ekonomski fakultet

Dr Josip Arnerić, Univerzitet u Zagrebu – Ekonomski fakultet

Dr Irena Palić, Univerzitet u Zagrebu – Ekonomski fakultet

Dr Saša Čegar, Univerzitet u Rijeci – Ekonomski fakultet

Dr Marko Čular, Univerzitet u Splitu – Ekonomski fakultet

Dr Tea Šestanović, Univerzitet u Splitu – Ekonomski fakultet

Dr Marina Klačmer Čalopa, Univerzitet u Zagrebu – Fakultet organizacije i informatike

Dr Kristina Detelj, Univerzitet u Zagrebu – Fakultet organizacije i informatike

Dr Sven Laudien, Univerzitet primenjenih nauka Študgart – Akademija za medije

Dr Ana Bobinac, Univerzitet u Rijeci – Ekonomski fakultet

Dr Maja Grdinić, Univerzitet u Rijeci – Ekonomski fakultet

Dr Mladen Čudanov, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Jovan Krivokapić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Đorđe Krivokapić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Saša Drezgić, Univerzitet u Rijeci – Ekonomski fakultet

Dr Vesna Buterin, Univerzitet u Rijeci – Ekonomski fakultet

Dr Ivan Gržeta, Univerzitet u Rijeci – Ekonomski fakultet

Dr Dario Maradin, Univerzitet u Rijeci – Ekonomski fakultet

Dr Milan Martić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Zoran Radojičić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Sandra Pepur, Univerzitet u Splitu – Ekonomski fakultet

Dr Marijana Despotović-Zrakić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Milica Kostić-Stanković, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Nikola Petrović, Univerzitet u Nišu – Mašinski fakultet

Dr Valentina Mirović, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka

Dr Marko Slavulj, Univerzitet u Zagrebu – Saobraćajni fakultet

Organizacioni odbor

Dr Milica Maričić, Predsednik organizacionog odbora, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Nikola Zornić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Stefan Zdravković, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

Dr Marina Ignjatović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Dr Milutin Živanović, Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet

Dr Andrija Petrović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Maja Ribić, Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet

Velјko Uskoković, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

Nikola Drinjak, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka