fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

ZVANJE: docent

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: marketing menadžment, odnosi s javnošću, strateške komunikacije

UPOZNAVANJE:

Zdravo svima, ja sam Dejana, zaljubljenik u komunikacije i marketing. Podjednako sam naklonjena i radu sa studentima i uživam u sprovođenju predavanja i vežbi, kao i mentorisanju njihovih završnih radova. Smatram da su empatija, kreativnost i osećaj za detalje glavni preduslovi za jedinstvenost i originalnost u primeni svog znanja na polju marketinga i komunikacija. Sigurna sam da komunikacija jeste ključ, ali i da je proces adekvatnog otključavanja vredan svake pažnje.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Osnovne, master i doktorske akademske studije sam završila na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu organizacionih nauka. Trenutno sam docent na Katedri za marketing menadžment i odnose s javnošću na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu organizacionih nauka (FON). Angažovana sam na izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama. Do sada sam objavila preko 30 naučnih radova, od kojih su tri objavljena u indeksiranim časopisima.

Trenutno obavljam i funkciju Generalnog sekretara Srpskog udruženja za marketing (SEMA). Pre akademske karijere, radila sam i u korporativnom sektoru i time stekla osnovno iskustvo za razumevanje i korporativne kulture. Tokom svoje korporativne karijere, u svojstvu marketing menadžera, posebno bih istakla zaposlenje u internacionalnoj kompaniji Retail Group Balkans. Takođe, bila sam i projektno angažovana u kompanije Genesi, u Americi (Vašington DC), u svojstvu marketing konsultanta. Trenutno sam angažovana kao spoljni saradnik marketinške agencije Smart Match Solutions DOO.

Do sada sam bila angažovana i na nekoliko projekata od nacionalnog značaja.