fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet

ZVANJE: asistent

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: finansijsko računovodstvo, finansijsko izveštavanje, forenzičko računovodstvo

UPOZNAVANJE:

Rođena sam 1991. godine u Beogradu gde sam i započela svoje školovanje. Nakon završene osnovne škole i Devete gimnazije „Mihailo Petrović Alas“ upisujem Ekonomski fakultet ni ne sluteći da ću na njemu ostati mnogo duže od predviđene četiri godine. Prvo sam ostanak na EKOF-u produžila upisom na master studije, a zatim je usledila i ponuda da učestvujem u izvođenju nastave. Već posle prvih održanih časova shvatila sam da je to moj poziv. Ubrzo je usledio i upis na doktorske studije čime su studentski dani još malo produženi. Uživam u radu na fakultetu i interakciji sa studentima, ali i druženju sa mojim fenomenalnim kolegama. Vreme van fakulteta obožavam da provedem u prirodi, posebno na planinama, za koje ne znam da li ih više volim leti ili zimi.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Od 2015. godine sam angažovana na Ekonomskom fakultetu. Prvo kao demonstrator, zatim kao saradnik u nastavi, a od 2019. godine sam u zvanju asistenta. Trenutno sam angažovana na predmetima Finansijsko računovodstvo na osnovnim studijama i Principles of Economics na studijskom programu Business and Management koji se realizuje u saradnji sa LSE (London School of Economics and Political Science). Osim projekta PANACEA, angažovana sam na projektu Building forensic accounting capacity in Serbia podržanog od strane INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs).PANACEA I JA:

Priliku da se pridružim projektu vidim kao izvor novih ideja, znanja i inspiracije. Kao ljubitelj prirode i ekologije mislim da ekonomija deljenja mora predstavljati imperativ budućeg ekonomskog razvoja posebno imajući u vidu ograničenu raspoloživost resursa. Verujem da će izvanredan tim koji radi na ovom projektu doprineti razvoju i implementaciji ove ideje u Srbiji.