fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

ZVANJE: redovni profesor

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: modeli i metode za podršku odlučivanju u saobraćaju, transportu i komunikacijama, održiva mobilnost, digitalna ekonomija i društvo.

UPOZNAVANJE:

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Bajinoj Bašti. Na Univerzitetu u Beogradu – Saobraćajnom fakultetu diplomirala 2003. godine po petogodišnjem nastavnom planu i programu kao nosilac nagrade Student generacije. Polaznik brojnih istraživačkih kampova, stipendista Fondacija, veliki zaljubljenik u nauku i nove ideje, pomalo štreber, ali uvek entuzijasta, stalno otvorena za saradnju i nove ideje. Sa velikim iskustvom u multidisciplinarnom timskom radu, zagovornik inkluzije i očuvanja životne sredine. Doktor tehničkih nauka sa stavom da snaga inovacija briše granice naučnih oblasti. Inicijator i koordinator brojnih inicijativa i događaja kojim se promoviše mutidicsiplinarnost saobraćajne nauke i struke, kao i obrazovanje na Saobraćajnom fakultetu (Girls Day, Car-Free Day, Smart cities, SEE Mobility, Quality as a concept i drugi). Nosilac priznanja za izuzetno angažovanje i posvećenost u okviru profesije.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Na Univerzitetu u Beogradu – Saobraćajnom fakultetu radi od 2004. godine na Katedri za organizaciju, menadžment i ekonomiju u saobraćaju i transportu,  prošavši kroz sva zvanja od asistenta pripravnika do redovnog profesora (2021) za užu naučnu oblast Ekonomija i marketing u saobraćaju i transportu. U okviru iste uže naučne oblasti je magistrirala (2007) i odbranila doktorsku disertaciju (2011) na temu „Modeliranje politike telekomunikacija kroz proces benčmarkinga“. Na Saobraćajnom fakultetu izvodi nastavu na predmetima svih nivoa studija. Kao gostujući profesor učestvuje u nastavi na Multidisciplinarnim master studijama Univerziteta u Beogradu i na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U više navrata predavač po pozivu na temu primene novih pristupa u procesu odlučivanja, posebno u domenu kros-sektorskih politika (SANU, ITU).  Glavni i dogovorni urednik i rukovodilac Izdavačke delatnosti Saobraćajnog fakulteta, član akademskog odbora regionalne CIVINET mreže i stručne komisije Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u oblasti održive urbane mobilnosti. Bila u članstvu Etičke komisije, komisije za Master akademske studije i ERASMUS koordinator na Saobraćajnom fakultetu .

Učestvovala u realizaciji 16 domaćih i međunarodnih projekata među kojima su, pored projekta PANACEA, aktivna i dva međunarodna projekta: iz programa ERASMUS+ BluePrint (projekat STAFFER) i programa Adrion-Interreg (BlueAir). U ulozi eksperta sarađivala je sa brojnim nacionalnim (SIPRU, SKGO, CPN, RZS i druge) i međunarodnim organizacijama (UNDP, SEETO, RCC, REC, ITU, UnWomen i druge). Koautor dva univerzitetska udžbenika, dve naučne monografije i preko devedeset radova uključujući i radove u vrhunskim međunarodnim časopisima (Omega, Decision Support Systems, Government Information Quarterly, Ecological Indicators, Applied Mathematical Modelling i drugi).  PANACEA I JA:

Projekat PANACEA je sjajna prilika za širenje naučno-istraživačkih vidika kroz interdisciplinarnu saradnju i povezivanje nauke i privrede. Iznad svega, PANACEA je idealan okvir za sticanje novih iskustava i prijateljstava istraživača Univerziteta u Beogradu. Udruživanjem različitih perspektiva pomogli smo jedni drugima da otvorimo sasvim nove perspektive platformizacije ekonomije što je najbolja garancija izvrsnosti istraživačkog centra koji gradimo.