fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

ZVANJE: vanredni profesor

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: modeli statističkog učenja, kompozitni indikatori, analiza vremenskih serija

UPOZNAVANJE:

Bavim se statistikom kao asistent od 2008. i kao profesor od 2015. godine. Za to vreme, generacije studenata sam upoznala sa onom težom stranom statistike, koja uključuje komplikovane formule, računanje i modelovanje, ali isto tako i onom interesantnom stranom, kada se iz analiza izvlače zanimljivi zaključci i saznanja. Posvećena sam radu sa studentima, kroz nastavu i vođenje završnih i master radova, kao i naučnoistraživačkom radu. Nedavno sam se ostvarila i kao mama.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Osnovne i master akademske studije sam završila na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu organizacionih nauka, gde sam završila i svoju doktorsku disertaciju iz oblasti Operacionih istraživanja i računarske statistike. Trenutno sam zaposlena na Fakultetu organizacionih nauka kao vanredni profesor na predmetima Laboratorije za statistiku. Objavila sam više od 80 naučnih radova u časopisima, zbornicima radova i monografijama, kako međunarodnim tako i domaćim, od čega je više od 20 radova indeksiranih u bazi Web of Science. Učestvovala sam, ili i dalje učestvujem na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata. Moj fokus istraživanja je na kompozitnim indikatorima, ekonometrijskom modeliranju i nauci o podacima. Moja istraživačka interesovanja obuhvataju statističko zaključivanje, analizu podataka, otkrivanje zakonitosti u podacima i analizu vremenskih serija. Član sam Međunarodnog statističkog instituta (International Statistical Institute – ISI).PANACEA I JA:

Kao deo PANACEA tima, imam priliku da se bavim veoma bitnom oblašću, koja u Srbiji ima ogroman potencijal, a još nije dovoljno istražena i obrađena. Izuzetan i posvećen PANACEA tim će oblasti ekonomije deljenja kod nas dati pažnju i interesovanje kakvu ima u Evropi i svetu. Rad u ovakvom timu omogućuje mi lično i profesionalno usavršavanje, kroz kontakte, saradnju i prijateljstva koje će bez sumnje ovaj projekat doneti.