fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

ZVANJE: redovni profesor

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: održiva urbana mobilnost, analitička podrška odlučivanju u oblasti politike transporta i komunikacija

UPOZNAVANJE:

Pored akademske karijere, bila sam juniorska prvakinja sveta i osvajač srebrne medalje na prvenstvu Evrope u šahu, kao i dugogodišnja olimpijska reprezentativka naše zemlje.

Volim timski rad, imam pozitivan odnos ka složenim zadacima i izazovima, a posebno me motivišu istraživanja koja imaju jasnu i neposrednu praktičnu primenljivost.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Autor sam dva udžbenika, jedne monografije i preko devedeset naučnih radova, od čega jedanaest u vrhunskim i istaknutim međunarodnim časopisima. Učestvovala sam u realizaciji sedam domaćih i dva međunarodna projekta. Jedan sam od tri osnivača Naučnog društva za razvoj i afirmaciju novih tehnologija. Od 2016. godine sam član Saveta Saobraćajnog fakulteta (od 2019. godine u drugom mandatu). Angažovana sam u nastavi na Saobraćajnom fakultetu na svim nivoima studija kao i na multidisciplinarnim master studijama pri Univerzitetu u Beogradu na studijskom programu Računarstvo u društvenim naukama. Za redovnog profesora za užu naučnu oblast „Ekonomija i marketing u saobraćaju i transportu“ izabrana sam u martu 2021. godine.PANACEA I JA:

Ovaj projekat vidim kao priliku da se, zahvaljujući finansijskoj podršci realizuje ideja promovisanja ekonomije deljenja u Srbiji kroz formiranje Centra za njen razvoj, koji bi omogućio povezivanje i umrežavanje svih zainteresovanih strana kako bi se ojačao potencijal ovog načina poslovanja. Verujem da će naš tim koji je kompaktan, kompetentan i odlično organizovan uspeti da kroz rad Centra obezbedi dugoročnu perspektivu razvoja ekonomije deljenja na način da to bude u javnom interesu, što i jeste naša vizija.

Kroz rad na projektu imam mogućnost da doprinesem svojim znanjem i iskustvom, pre svega u domenu poslovnih modela ekonomije deljenja u oblasti transporta, ali i da steknem nova znanja koja su mi potrebna u daljem naučno-istraživačkom radu u ovoj oblasti.