fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

ZVANJE: docent

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: računarska simulacija, poslovno modeliranje, mašinsko učenje

UPOZNAVANJE:

Zdravo, ja sam Nikola. Nekada sportista, košarkaš, a sada predavač i istraživač. Pored nauke, istražujem i savremene tehnologije. Samostalno sam u svoj dom implementirao smart home.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Docent sam na Katedri za organizaciju poslovnih sistema na Univerzitetu u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka (FON). Studente učim da primenjuju AnyLogic, Vensim i Excel, a pored toga koristim softvere i jezike kao što su NetLogo, R, Python, @RISK i SPSS. Objavio sam preko 30 naučnih radova, a na dve konferencije sam dobio nagrade za najbolji rad (CECIIS 2016 i SymOrg 2018). Stručno sam se usavršavao na Univerzitetu Radboud, Holandija.

Angažovan sam na više međunarodnih i domaćih projekata, od kojih bih pored projekta PANACEA izdvojio i projekat SUPER SAPS (uvođenje Standardizovane Aplikacije Sudstva u pravosudni sistem Republike Srbije).

Izabran sam za člana Saveta Fakulteta organizacionih nauka.PANACEA I JA:

Raduje me činjenica da se projekat kao što je PANACEA realizuje na našim prostorima. Ubeđen sam da će ovaj projektni tim na najbolji mogući način realizovati ciljeve projekta. Pored toga očekujem da će rad sa kolegama i koleginicama u timu postaviti dobre osnove za buduću saradnju, kako međusobnu, tako i sa stejkholderima na projektu.