fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet

ZVANJE: redovni profesor

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: marketing, brend menadžment, marketing i menadžment usluga, menadžment odnosa sa kupcima, potrošači

UPOZNAVANJE:

Oduvek sam se vodio krilaticom da je najbolje kada čovek radi ono što voli, mada nekada mora biti spreman i da nauči da voli ono što radi. Marketing kao sfera interesovanja u meni je od srednjoškolskih dana. Od maturskog rada preko diplomskog, magistarskog, pa sve do doktorata, različiti fenomeni i pojave u marketingu bili su predmet mog izučavanja. Ujedno, moje aktivnosti kao predavača i konsultanta, takođe su primarno u oblasti marketinga. Stoga, mogu reći da sam srećan što radim ono što volim i što me posao i problematika kojom se bavim uvek iznova inspirišu, a neke nove generacije studenata, novi projekti i poslovi u privredi i za privredu (i društvenu zajednicu) teraju me da unapređujem i sebe i druge. Ujedno, moja misija je da menjam stvari na bolje, ali i da pokrećem druge da to čine. Trudim se da svojim knjigama, člancima, poslovnim i naučnim projektima, predavanjima, mentorskim radom i drugim aktivnostima iz mog naučnog, edukativnog i poslovnog opusa, napravim pomak i uradim nešto dobro, nekada na nivou pojedinca, njegove svesti i znanja, nekada na nivou grupe ili institucije, a nekada na nivou celog društva. Iako je moje primarno zanimanje i opredeljenje da učim druge, uvek se trudim da iznova unapređujem sebe i svoje znanje, te da sva tri stuba koja čine modernog profesora predmeta biznis orijentacije budu zastupljena kod mene u dovoljnoj meri, a to su: predavač, naučnik i konsultant. Optimizam, osmeh, vedrina, vera u bolje sutra, želja da sa kvalitetnim ljudima kreiram pozitivne promene, samo su neke od vodilja i pokretača u svemu što radim. Ipak, u svemu je najvažnije biti čovek, poštovati druge, u poslu i privatnom životu.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Diplomirao sam, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je bilo i moje prvo (i pravo) zaposlenje, marta 1998. godine. Na istoj instituciji sam biran u sva zvanja, sve do redovnog profesora, 2016. godine. Na osnovnim studijama predajem: Marketing, Marketing usluga, Menadžment odnosa sa kupcima i Principles of Marketing (zajednički program sa LSE). Na master i doktorskim studijama angažovan sam na predmetima: Strategijski marketing, Brend menadžment, Marketing 1D, Marketing menadžment. Predsednik sam Srpskog udruženja za marketing (SEMA) i član Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača Vlade Republike Srbije, te Saveta za odlučivanje o pravu korišćenja žiga „Čuvarkuća“ (Privredna komora Srbije).

Stekao sam bogato praktično iskustvo u organizacijama i preduzećima iz različitih delatnosti, te bio rukovodilac ili učesnik u izradi više od 50 projekata iz oblasti marketinga, marketinga usluga, istraživanja tržišta, brend menadžmenta, strategija tržišnog nastupa, menadžmenta i organizacije. Predavanja i inovacione kurseve držao sam za potrebe tridesetak poznatih preduzeća i organizacija. Imam i bogato konsultantsko iskustvo, sarađujući kako sa preduzećima i organizacijama iz oblasti trgovine, prerađivačke industrije, farmacije, turizma, bankarstva…, tako i sa državnim organima i agencijama, naročito sa Privrednom komorom Srbije. Bio sam član više žirija i autor metodologija („Najbolje iz Srbije„, „Izvoznik godine“, „Stvaramo nove brendove“, „Prijatelj porodice„…), kao i većeg broja organizacionih i programskih odbora savetovanja i manifestacija. Trenutno sam najviše posvećen projektu „Stvarano u Srbiji„.

U prethodnih nekoliko godina bio sam uključen u veći broj domaćih i međunarodnih naučnih projekata, uključujući i IPA i Horizon projekte. Objavio sam više monografija i udžbenika, kao i veći broj naučnih radova, u zemlji i inostranstvu.PANACEA I JA:

PANACEA je za mene poseban izazov i inspiracija. Dok čvrsto stojim u sferi marketinga (i komunikacije i diseminacije), što su moja primarna zaduženja u projektnom timu, pravim iskorake u novu oblast i novi koncept ekonomije deljenja. Sa sjajnom ekipom mladih istraživača, koji su već vrsni stručnjaci u svojim oblastima, ali pre svega su odlični ljudi, ulazim u neka nova polja saznanja i istraživanja. Kao tim učimo iz najboljih svetskih iskustava, ali ujedno i jedni od drugih, kako bismo sve primenili i podelili sa različitim stejkholderima. Multidisciplinarna istraživanja, spoj nauke i prakse, prenošenje svetskih iskustava iz oblasti ekonomije deljenja u Srbiju i kreiranje osnove za jačanje zajednice ekonomije deljenja, samo su neki od razloga zašto je PANACEA istraživački projekat za koji se vredi boriti i sa kojim se može napraviti nešto dobro i korisno kako za akademsku zajednicu, preduzetnike, preduzeća, institucije, potrošače, tako i za društvo u celini.