fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

ZVANJE: docent

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: informacione tehnologije, mašinsko učenje, baze podataka

UPOZNAVANJE:

Veliko mi je zadovoljstvo što imam tu čast da kao docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu radim sa studentima. Trudim se da tim mladim ljudima na inovativan i kreativan način približim programiranje uz razvijanje inženjerskog pristupa u rešavanju problema. Pored rada na fakultetu posebno volim prirodu, kulinarstvo i druženje. Savršen dan bi bio šetnja šumom ili izlet sa prijateljima.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Osnovne, master i doktorske akademske studije sam završio na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu organizacionih nauka (FON). Od 2014. godine zaposlen sam na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za opštu i primenjenu matematiku. Angažovan sam na izvođenju nastave nekoliko predmeta na osnovnim i master studijama: Osnovi programiranja, Programiranje, Baze podataka i Projektovanje optimizaionih aplikacija. Do sada sam objavio preko 30 naučnih radova na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i nekoliko radova u časopisima od međunarodnog značaja. Učestvovao sam/učestvujem na nekoliko domaćih projekata.PANACEA I JA:

Veliko mi je zadovoljstvo što sam deo PANACEA projektnog tima. Verujem da je saradnja sa kolegama sa drugih fakulteta izuzetna prilika da unapredim svoje veštine i znanja. Rad na projektu za mene predstavlja veliki izazov i odgovornost. Dosadašnji sastanci ukazuju na odlično formiran tim iskusnih i stručnih osoba koje nesebično dele svoja iskustva i ideje. Očekujem da će pozitivna energija koja postoji u timu motivisati sve nas da uspešno ostvarimo postavljene ciljeve.