fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

ZVANJE: docent

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: održiva urbana mobilnost, razvoj analitičkih alata za analizu transportnog tržišta, menadžment kvaliteta u saobraćaju i transportu

UPOZNAVANJE:

Po prirodi sam kreativac, esteta i avanturista i neko ko je, pored nauke, zaljubljen u kulinarstvo, ples i botaniku. Pored navedenog, aktivno pratim ženski fudbal i od septembra 2020. godine sam član upravnog odbora ŽFK Crvena Zvezda. U svemu što radim težim da dam svoj maksimum i naučim nešto novo. Pokreću me novi izazovi i timski rad posebno kada smo svi u timu inspirisani i motivisani jasnim ciljom i vizijom, kao što je u slučaju projekta PANACEA.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu diplomirala sam 2010. godine, a 2012. godine sam završila master studije. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Modeli za podršku razvoju mobilnosti u skladu sa konceptom ekonomije deljenja” odbranila sam 2019. godine. Od 2011. godine zaposlena sam na Katedri za organizaciju, menadžment i ekonomiju saobraćaja i transporta na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. U zvanje docenta za užu naučnu oblast „Ekonomija i marketing u saobraćaju i transportu“ izabrana sam juna 2019.godine. Na Saobraćajnom fakultetu učestvujem u izvođenju nastave na sva tri nivoa studija. Autor sam i koautor preko četrdeset publikovanih radova i učesnik više međunarodnih i nacionalnih radionica iz oblasti saobraćaja. Kao studentkinja doktorskih studija nagrađena sam za rad pod nazivom „Analiza mogućnosti primene carpooling-a kao mere za postizanje održive urbane mobilnosti u gradu Beogradu” na konkursu koji je finansirala Evropska komisija. U svom dosadašnjem radu učestvovala sam u realizaciji dva naučno-stručna projekta i bila mentor ili član komisija za odbranu više završnih i master radova. Član sam Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta nastave, kao i Komisije za realizaciju akreditacije, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.PANACEA I JA:

Budući da sam doktorirala na modelima i uslugama ekonomije deljenja u sektoru transporta, u projektu PANACEA vidim šansu za dalji razvoj i istraživanje na temu ekonomije deljenja. Izuzetno me obradovala i ohrabrila šansa i podrška koju nam je dao Fond za nauku Republike Srbije, a koja će omogućiti da se u našoj zemlji oformi Nacionalni centar za razvoj kompetencija u oblasti ekonomije deljenja sa idejom da i široj zajednici približimo ovaj koncept. S obzirom da i ostali članovi tima PANACEA sa mnom dele isti entuzijazam, ne sumnjam u uspeh naših planova.