fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

ZVANJE: redovni profesor

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: računarska statistika, mapiranje naučno-istraživačke izvrsnosti pojedinaca i institucija

UPOZNAVANJE:

Redovni sam profesor Univerziteta u Beogradu – Fakulteta organizacionih nauka od 2022. godine. Uživam da radim sa studentima i trudim se da obezbedim nove i zanimljive materijale i unapredim znanja i veštine kroz interaktivna predavanja. Posvećen sam vođenju završnih i master radova, kao i pružanju pune podrške studentima u procesu zapošljavanja i/ili nastavka školovanja. U mnogome mi je pomoglo međunarodno iskustvo sa drugih Univerziteta na kojima sam predavao, kao i saveti iskusnijih kolega. Ispunjava me bavljenje naučno-istraživačkim radom i ponosan sam što sam kao mentor i komentor do sada izveo dva doktorata, od kojih je jedan nagrađen na konferenciji OECD IAOS 2018. godine. Nosilac sam velemajstorske titule u šahu.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Osnovne, master i doktorske akademske studije sam završio na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu organizacionih nauka. Zaposlen sam od 2009. godine, na Katedri za operaciona istraživanja i statistiku. Tokom prethodnih godina predavao sam na nizu predmeta i izveo kao mentor više od 60 diplomskih i 30 master radova. Više puta sam nagrađen kao jedan od najboljih predavača u semestralnim studentskim anketama. Objavio sam više od 50 radova indeksiranih u Web of Science, koji su citirani preko 600 puta. Učestvovao sam/učestvujem u nizu domaćih i međunarodnih projekata.PANACEA I JA:

PANACEA predstavlja projekat koji će mi omogućiti da zajedno sa izuzetnim timom utičem na važnu oblast za zajednicu. Posebno bih istakao da će mi projekat omogućiti da unapredim svoje liderske veštine, da sagledam i integrišem različite ekspertize članova tima sa tri izuzetne visoko-obrazovne institucije, kao i da kreiram jaku osnovu zajedništva tima, a sve sa postizanjem još boljih rezultata u budućem radu. PANACEA me motiviše da svakodnevno učim, razvijam se i pomažem drugima i svestan sam da biti konkurentan u oblasti visokog obrazovanja traži odricanje, posvećenost i prilagodljivost. Verujem da će projekat omogućiti jačanje veza sa kolegama iz različitih naučnih oblasti i da zajedničkim naporima objavljujemo radove u vodećim međunarodnim časopisima, kao i da osnažimo kapacitete za uspešno vođenje evropskih projekata.