fbpx

INSTITUCIJA: Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet

ZVANJE: docent

OBLASTI PROFESIONALNOG I NAUČNOG INTERESOVANJA: preduzetništvo, MSP, korporativno preduzetništvo, inovacije, otvorene inovacije

UPOZNAVANJE:

Rođena sam u Užicu gde sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala sam 2011. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a zvanje doktora nauka stekla sam 2020. godine. Zaposlena sam kao docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U radu sa studentima nalazim inspiraciju i motivaciju da kontinuirano učim i unapređujem svoje znanje. Istražujem inovativne načine rada i trudim se da dokazane prakse sa najrelevantnijih svetskih univerziteta implementiram i u našim učionicama.

MOJA POSLOVNA BIOGRAFIJA:

Angažovana sam u izvođenju nastave na nekoliko predmeta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (Ekonomika preduzeća, Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećima, Core Management Concepts na osnovnim studijama;  Upravljanje investicijama, Poslovna analiza i biznis plan na master studijama i Strategijsko preduzetništvo na doktorskim studijama). Izvodila sam stručne obuke nastavnika na teme Kreiranje, evaluacija poslovnih ideja i izrada biznis planova i Upravljanje rizicima investicionih projekata. Pored toga, kroz obuku nastavnika iz gimnazija pružila sam podršku uvođenju programa Ekonomija i biznis u gimnazije. Angažovana sam na velikom broju domaćih i međunarodnih projekata (Horizon 2020, Erasmus+, i dr.). Dobitnik sam više priznanja i stipendija od strane različitih institucija, a nosilac sam i nagrade Univerziteta u Beogradu za najbolji naučno istraživački rad u oblasti društvenih nauka na Univerzitetu. Učestvujem na brojim međunarodnim konferencija i letnjim školama. Objavila sam nekoliko poglavlja u monografijama, kao i veći broj radova u domaćim i međunarodnim časopisima.PANACEA I JA:

PANACEA povezuje naučnike sa tri različita fakulteta koji međusobno dele znanje, iskustvo, entuzijazam za rad i pozitivnu energiju. Očekujem da kroz zajednički rad na projektu u narednim godinama unapredimo naše trenutno znanje o ekonomiji deljenja, da, postavljajući osnove za jačanje kapaciteta zajednice ekonomije deljenja, razvijemo svest društva o njenom značaju za Srbiju, ali i da upoznamo i povežemo brojne stejkholdere koji će nam u svemu tome pomoći. Verujem da će me saradnja sa izvrsnim PANACEA timom unaprediti kao naučnika i istraživača,  da će rezultirati naučnim publikacijama u najistaknutijim međunarodnim časopisima, kao i da će biti početak novih, zajedničkih projektnih izazova.