fbpx

Projekat PANACEA na događaju Dan nauke na Fakultetu organizacionih nauka

Na Fakultetu organizacionih nauka je 11. maja održan prvi u nizu događaja označen kao Dan nauke. Brojni posetioci, među kojima i predstavnici Univerziteta u Beogradu i članovi timova predstavljenih projekata, mogli su da prisustvuju prezentovanju rezultata projekata u čijim konzorcijumima učestvuje Fakultet organizacionih nauka.

Pored projekta PANACEA, predstavljeni su i drugi projekti podržani od strane Fonda za nauku Republike Srbije među kojima su AI4WorkplaceSafety, SHINE, MIND, OxyRePair, a priliku da dodatno ukaže na važnost i značaj nauke dobio je i Centar za promociju nauke.

Tokom predstavljanja projekta PANACEA izložene su do sada sprovedene istraživačke aktivnosti, publikacije i izveštaji koji su javno dostupni u sekciji biblioteka. Takođe, najavljene su i naredne aktivnosti u okviru projekta, a tiču se sprovođenja anketnog istraživanja među pripadnicima opšte populacije, odnosno postojećim i potencijalnim korisnicima usluga ekonomije deljenja i provajderima usluga, predstavnicima platformi i drugim stejkholderima u ekosistemu ekonomije deljenja.

Fotografije sa događaja možete pogledati u sekciji galerija.