fbpx

Učešće članova PANACEA tima na 4. Konferenciji Srpskog udruženja za marketing SeMA

Srpsko udruženje za marketing (SeMA) okuplja veliki broj predstavnika akademske zajednice, istraživače, menadžere i eksperte sa iskustvom na poslovima iz oblasti marketinga. U periodu od 3. do 5. novembra je ovo udruženje na Zlatiboru organizovalo četvrtu konferenciju.

Članovi PANACEA tima su na ovoj nacionalnoj konferenciji učestvovali u okviru sesije Marketing u ekonomiji deljenja. Na sesiji kojom su rukovodili Veljko Jeremic i Vukašin Kuč, izloženo je pet naučnih radova, od kojih su svi rezultati projekta PANACEA:
 
1. Otkrivanje faktora koji utiču na učešće mladih u ekonomiji deljenja u Srbiji – Milica Maričić, Nikola Drinjak, Andrea Popović
 
2. Deljenje mobilnosti u Evropi: Pristup zasnovan na klaster analizi – Marta Jovanović, Marina Ignjatović, Veljko Jeremić
 
3. Uticaj onlajn informacija i recenzija na učešće u kolaborativnoj ekonomiji: primer carpooling-a – Tanja Živojinović, Nataša Bojković, Marijana Petrović, Jovana Janjić

4. Analiza percepcija i motiva učesnika na tržištu ekonomije deljenja u Srbiji – Nikolina Krstić, Saša Veljković, Vukašin Kuč

5. Bekeri – lični brending ili materijalna korist? – Milutin Živanović, Jovana Janjić, Maja Ribić i Veljko Uskoković

Prezentacija naučnih radova ispraćena je diskusijom između autora i prisutne publike. Neki od izvedenih zaključaka su da je uloga marketinga, posebno digitalnog marketinga, u ekonomiji deljenja značajna iz više razloga. Adekvatne strategije digitalnog marketinga mogu pomoći u stvaranju poverenja u provajdere, promovisanju samog koncepta ekonomije deljenja, promovisanju platformi, brendiranju, kao i izgradnji reputacije svi učesnika u modelu ekonomije deljenja.

Sami naučni radovi će u najskorijem roku biti dostupni na sajtu konferencije, kao i u sekciji naučni radovi i disertacije.