fbpx

ODRŽANA RADIONICA O SAGLEDAVANJU STANJA I PERSPEKTIVA EKONOMIJE DELJENJA U SRBIJI

Nakon dve godine istraživanja na projektu PANACEA, u četvrtak, 22. februara, na Fakultetu organizacionih nauka održana je radionica na temu “Ekonomija deljenja u Srbiji: stanje i perspektive”. 

Tom prilikom prikazani su dosadašnji rezultati projekta, kao i pravci budućih aktivnosti koje očekuju PANACEA projektni tim. Posebna pažnja je bila posvećena sagledavanju rezultata sprovedenih naučnih istraživanja i objavljenih naučnih radova na temu ekonomije deljenja, od strane članova tima. Prezentovani su i rezultati ovih istraživanja u oblasti istraživanja faktora koji utiču na učešće u ekonomiji deljenja, deljenom smeštaju, deljenom transportu, kao i analiza izazova i barijera poslovanja platformi ekonomije deljenja.

Pored istraživača projekta, na radionici u panel diskusiji su o svojim iskustvima i izazovima ekonomije deljenja u Srbiji govorili i sjajni govornici: Mirjana Cenić (KINTO Join Ltd.), Luka Pejović (Ventu.rs / Relio), Prof. dr Bojan Zečević (Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet), Branka Anđelković (Programska direktorka Centra za javne politike) i Miroslava Gaćeša (FCCA, CFE, CA, Direktor u Sektoru za upravljanje rizicima u Deloitte). Nakon panel diskusije, otvorena su mnoga pitanja, predloženi su odgovori i svi prisutni su jasnije mogli da sagledaju razvojne karakteristike i potencijale ekonomije deljenja u Srbiji.

PANACEA timu u budućnosti slede mnoge aktivnosti, a sve sa jasnim ciljem – uspostavljanje kapaciteta za razvoj ekonomije deljenja u Srbiji.