fbpx

Učešće članova PANACEA tima na XIV Skupu privrednika i naučnika SPIN ’23

Skup privrednika i naučnika (SPIN) je naučni i stručni skup koji od 2003. godine organizuje Centar za operacioni menadžment Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Privrednom komorom Beograda. U periodu od 6. do 7. novembra je organizovan četrnaesti skup.

Članovi PANACEA tima su na ovoj nacionalnoj konferenciji učestvovali u okviru sesije Primena veštačke inteligencije u poslovanju. Na sesiji je izloženo sedam naučnih radova, od kojih su tri rezultati projekta PANACEA:

1. Modelovanje stope korišćenja deljenog smeštaja primenom ekonometrijskih metoda – Nikola DrinjakMilica MaricicMarina Ignjatovic
2. Istraživanje iskustava korisnika deljene vožnje u Republici Srbiji – Teodora Golubovic, Milica Maričić, Veljko Jeremic
3. Мapping the circular economy landscape: a bibliometric odyssey – Nataša Petrović, Flavio Pinheiro Martins, Aleksandar Jovović

Prezentacija naučnih radova ispraćena je diskusijom između autora i prisutne publike. Neki od izvedenih zaključaka su da modelovanje ponašanja učesnika deljenog smeštaja nije jednostavan zadatak, kao i da na stav o ponovnom korišćenju usluga kompanije BlaBlaCar utiče sistem recenzija i percepcija sopstvene bezbednosti tokom deljene vožnje.

Sami naučni radovi će u najskorijem roku biti dostupni na sajtu konferencije, kao i u sekciji naučni radovi i disertacije.