fbpx

Održana je prva Internacionalna konferencija o ekonomiji delјenja i savremenim poslovnim modelima: Teorija i praksa – “IC-SHARE 2024”

Na Fakultetu organizacionih nauka je u periodu od 10. do 11. maja održana prva Internacionalna konferencija o ekonomiji delјenja i savremenim poslovnim modelima: Teorija i praksa – “IC-SHARE 2024”.

Konferencija je održana na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, jednom od tri fakulteta (pored FONa, učesnici su i Saobraćajni fakultet i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu) članova konzorcijuma projekta PANACEA koji finansira Fond za nauku Republike Srbije u okviru programa IDEJE.

Istraživanja u okviru projekta PANACEA u fokusu imaju ekonomiju deljenja i uspostavljanje kapaciteta za njen razvoj u Srbiji. Osnovna ideja projekta PANACEA je jačanje kapaciteta zajednice ekonomije deljenja, kako u Republici Srbiji, tako i šire, kao i podizanje svesti o uticaju koji ekonomija deljenja može imati na društvo u celini.

U fokusu konferencije IC-SHARE 2024 je bila razmena naučnih i stručnih saznanja, iskustava i prezentovanje novih rezultata u cilјu bolјeg razumevanja poslovnih modela ekonomije delјenja i povezanih poslovnih modela. Pored učesnika, konferenciji su prisustvovali i dekani i prodekani istaknutih fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i predstavnici kompanija i studentskih startap ideja iz ekosistema platformske i ekonomije deljenja.

Nakon uvodnog obraćanja rukovodioca projekta PANACEA, prof. dr Veljka Jeremića prodekana za naučnoistraživački rad Fakulteta organizacionih nauka, u kome je dao pregled ostvarenih rezultata i budućih aktivnosti projekta, konferenciji se obratila dr Milica Đurić-Jovičič, direktorka Fonda za nauku. Dr Đurić Jovičić je prenela iskustva Fonda za nauku i posebno istakla izuzetnu vrednost koji je projekat PANACEA doneo brojnim stejkholderima.

Nakon njenog obraćanja, docent dr Milica Maričić, predsednik organizacionog odbora konferencije, je prezentovala indikatore uspešnosti konferencije i najavila prvog renomiranog pozivnog predavača.

Šaul Šalvi (Shaul Shalvi) je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Amsterdamu. Njegovi radovi objavljeni su u vodećim časopisima u oblasti menadžmenta, psihologije, ekonomije, kao i u PNAS (The Proceedings of the National Academy of Sciences), Science i Nature. Nosilac je dva granta Evropskog istraživačkog saveta (European Research Council – ERC) za istraživačke projekte “At the roots of corruption: a behavioral ethics approach” i  “Responsible sharing: Paving the path for transparent trust”. ERC grantovi su najprestižniji grantovi EU koji se dodeljuju izvrsnim naučnicima, tako da je njegovo izlaganje „Willful ignorance things policymakers should know about what people wish not to know“ privuklo veliku pažnju i brojne komentare i pitanja.

Drugi pozivni predavač je bila dr Jovana Karanović. Jovana Karanović je profesor na Katedri za tehnološki i operacioni menadžment RSM Univerziteta Erazmus. Pored toga, predaje strateško upravljanje tehnologijom i inovacijama na Vrije univerzitetu Amsterdam i osnivač je i direktor fondacije Reshaping Work. Njeno predavanje, „Balancing acts: Governance of gig platforms“, je donelo dodatnu vrednost konferenciji i otvorilo mogućnosti za zajedničku saradnju sa istraživačima projekta PANACEA.

Drugog dana konferencije su održana još dva pozivna predavanja. Božidar Vlačić je profesor na poslovnoj školi Católica Porto. Takođe je gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i gostujući istraživač na Royal Melbourne Institute of Technology. Prof. Vadim Grinevich je profesor preduzetništva i inovativnog menadžmenta malih preduzeća poslovne škole Univerziteta Bredford. Sa doktoratom Univerziteta Kembridž i prethodnim angažovanjem na Judge Business School i Cambridge-MIT Institute, prof. Grinevich je predstavio bogatstvo znanja i iskustva iz oblasti ekonomije deljenja. Takođe, najavio je i konferenciju koju organizuju u septembru, a u kojoj će i učešće uzeti članovi tima PANACEA, docent Milica Maričić i asistent Maja Ribić.

Drugog dana konferencije održane su i posebne radionice pri konferenciji, pod nazivom “Meet the editors“, u kojima su urednici visoko rangiranih naučnih časopisa dali uvid u procese objavljivanja i greške koje autori naučnih radova najčešće prave prilikom pripreme radova za vodeće časopise. Jedan od urednika je bio Vim Vanhaverbeke (Wim Vanhaverbeke), profesor Digitalne strategije i inovacija na Fakultetu za biznis i ekonomiju Univerziteta u Antverpenu. Glavni je urednik časopisa Technovation (prvorangiranog časopisa u oblasti Operacionih istraživanja i nauke o menadžmentu) i posvećeni istraživač ekosistema digitalne transformacije. Ko-osnivač je Evropskog inovacionog foruma 2012. godine i bio je suorganizator Svetske konferencije otvorenih inovacija 2016. godine (World Open Innovation Conference 2016). Jedan je od najcitiranijih profesora menadžmenta na svetu. Takođe, na konferenciji je učestvovao Prof. John Cadogan, glavni urednik časopisa International Marketing Review koji izdaje Emerald. International Marketing Review (IMR) je jedan od vodećih naučnih časopisa u oblasti međunarodnog marketinga. Pored prethodno navedenih, konferenciji su prisustvovali i aktivno učestvovali profesori i urednici vodećih časopisa, Ching Liao, Stefan Marković i Mehdi Bagherzadeh.

Pored naučnog programa konferencije koji je bio organizovan u 10 sekcija prema određenim tematskim oblastima, u kojima je planirano 39 radova, na konferenciji su aktivno učestvovali i vrsni studenti FONa koji su predstavljali svoje ideje na temu ekonomije deljenja. Uz vrlo posvećen organizacioni odbor u kojem su prednjačili docent Milica Maričić, docent Nikola Zornić i saradnik Veljko Uskoković, kao i izvrsne studente volontere, konferencija je protekla u najboljem redu.