fbpx

Održan Trening o Ekonomiji Deljenja na Ekonomskom fakultetu u Subotici

Dvodnevni trening „Od teorije do prakse: trening o ekonomiji deljenja za studente i istraživače“ održan je na Ekonomskom fakultetu u Subotici – Univerzitet u Novom Sadu, 30. i 31. maja 2024. godine. Trening predstavlja deo aktivnosti 4.2. u okviru četvrtog radnog paketa projekta.

Ova aktivnost je deo diseminacije rezultata projekta, koja ima za cilj da razvije i unapredi kompetencije studenata i mladih istraživača.  

Prvog dana trening je bio organizovan u dve sesije – teorijsku i radnu. Na početku prve sesije je usledilo uvodno obraćanje prof. dr Agneš Slavić, sa Ekonomskog fakulteta u Subotici – Univerziteta u Novom Sadu, koja je realizatorima treninga i učesnicima poželela dobrodošlicu i uspešan rad. Nakon toga, prof. dr Marijana Petrović je ukratko predstavila projekat PANACEA, njegove ciljeve i trenutne projektne aktivnosti.

U okviru teorijskog dela prisutnima je predstavljen koncept ekonomije deljenja, karakteristike, poslovni modeli, razvojni izazovi, kao i stanje i perspektive ekonomije deljenja u Srbiji. Prvo je usledilo predavanje prof. dr Nataša Bojković pod nazivom „Šta je ekonomija deljenja? Karakteristike, poslovni modeli i razvojni izazovi“ u kojem je detaljno analizirala definiciju i ključne karakteristike ekonomije deljenja, objašnjavajući pojmove i koncepte povezane sa ovim fenomenom. Posebnu pažnju posvetila je različitim poslovnim modelima i ekosistemima u okviru ekonomije deljenja, kao i najpoznatijim platformama koje operišu u ovoj oblasti. Deo prezentacije je bio usmeren na razvojne izazove, sa naglaskom na poverenje i zaštitu korisnika i isporučioca, kao i regulatorne aspekte.

Prof. dr Tanja Živojinović je predstavila prezentaciju pod nazivom „Ekonomija deljenja u Srbiji – stanje i perspektive“. Ovim predavanjem bili su obuhvaćeni nalazi vezani za ključne aktere ekonomije deljenja u Srbiji – korisnike, provajdere i platforme. Najpre su prisutnima predstavljene karakteristike korisnika ekonomije deljenja u oblasti transporta i smeštaja. Nakon toga ukazano je na glavne nalaze vezane za platforme ekonomije deljenja u Srbiji, zastupljenost po oblastima i ključne karakteristike. Istaknuto je da registar platformi obuhvata više od 50 platformi ekonomije deljenja u Srbiji pri čemu prednjače domaće platforme, da su najviše razvijene platforme iz oblasti smeštaja i transporta (sa dominantnim predstavnicima), a da se ekonomije deljenja platforme iz drugih oblasti pojavljuju tek sa primerima primene.

U okviru praktičnog dela učesnici su u grupama rešavаli studiju slučaja, nakon čega je usledilo predstavljanje predloga rešenja i diskusija.

Drugog dana treninga doc. dr Stefan Zdravković je učesnike upoznao sa načinima kako se mogu priključiti istraživačkoj zajednici ekonomije deljenja u Srbiji.

Održani trening predstavlja prvi u nizu treninga u okviru projekta koji se organizuju sa ciljem jačanja kompetencija u oblasti ekonomije deljenja i izgradnje zajednice ekonomije deljenja u Srbiji.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na aktivnom učešću, sjajnim idejama i doprinosu diskusijama. Posebno hvala prof. dr Nemanji Berber, prof. dr Agneš Slavić i prof. dr Dejanu Jakšiću, kao i Ekonomskom fakultetu u Subotici i Kinto Join Ltd. na saradnji i podršci. Radujemo se budućim susretima i daljoj razmeni znanja i iskustava!

📸 Fotografije sa ovog događaja možete pogledati u galeriji na sledеćem linku.