fbpx

Пројекат PANACEA реализује се у оквиру конзорцијума три факултета Универзитета у Београду: Факултета организационих наука, Саобраћајног факултета и Економског факултета уз подршку Фонда за науку Републике Србије.

PANACEA тим

Тим пројекта PANACEA чине реномирани истраживачи са интересовањима за интердисциплинарне теме и јачање сарадње на Универзитету у Београду, спремни на тимски рад и залагање и са високим нивоом посвећености. Познавање модерних техника истраживања и рад са напредним алатима и софтверима, оријентација ка иновацијама и истраживачка радозналост и отвореност за сарадњу су само неке од одлика наизглед шаролике, али веома компактног тима PANACEA. Оно што посебно карактерише чланове тима, јесте да деле основне вредности и особине, као што су: марљивост, одговорност, истраживачки дух, оријентисаност ка постигнућима, иновативност, посвећеност, академска честитост, припадност тиму, оптимизам и ведар дух.

Факултет оганизационих наука

Вељко Јеремић
Александар Марковић
Наташа Петровић
Марина Игњатовић
Милица Маричић
Никола Зорнић
Дејана Николић

Саобраћајни факултет

Наташа Бојковић
Маријана Петровић
Тања Живојиновић
Стефан Здравковић

Економски факултет

Саша Вељковић
Вукашин Куч
Зорица Аничић
Милутин Живановић
Јована Јањић
Маја Рибић

Техничка подршка

Данило Величков